Webináře s podnikateli

Světový týden vzdělávání o penězích a finanční gramotnosti Global Money Week se letos koná napříč Českou republikou v týdnu 22. - 28. 3. 2021 Národním koordinátorem je Ministerstvo financí. Národními organizátory jsou yourchance o.p.s. a EFPA ČR.

Cílem Global Money Week (GMW) je napříč generacemi kultivovat povědomí o penězích, jejich získávání a efektivním hospodaření s nimi.

Cílovými skupinami GMW jsou vedle žáků, studentů, učitelů a odborné veřejnosti také široká veřejnost a skupiny ohrožené předlužením a sociálně vyloučené skupiny.

LETOŠNÍ ROČNÍK BUDE CELÝ ONLINE 

Jednou z aktivit budou WEBINÁŘE s úspěšnými podnikateli

1. WEBINÁŘ SE ŠÁRKOU ZÍDKOVOU O JEJÍM PODNIKATELSKÉM PŘÍBĚHU A VŠEM, CO JI JÍM PROVÁZELO

středa 24. 3., 8:55 - 9:40 hodin přes aplikaci Teams

Šárka založila rodinnou společnost TIVO s.r.o., která je také jejím koníčkem. TIVO přetváří tradiční industriální prostory pražských Vysočan a Libně na domov pro nový, moderní byznys v továrních prostorách, které mají stále co nabídnout.

"U nás v továrně se ve dne pracuje a několikrát v roce se v noci Nezamyká... Ráda propojuji naše nájemce při společně pořádaných akcích, a tím si navzájem postupně tvoříme komunitu obdobně smýšlejících lidí."

2. WEBINÁŘ S JANOU MERUNKOVOU - PŘÍBĚH O PODNIKÁNÍ A AKTIVITÁCH V NEZISKOVÉM SEKTORU čtvrtek 25. 3., 8:55 - 9:40 hodin přes aplikaci Teams Jana Merunková je podnikatelka, spisovatelka a ředitelka dvou neziskových organizací. Jaké byly její cesty, pády i úspěchy, které ji dovedly tam, kde teď je? 3. WEBINÁŘ S TOMÁŠEM KOROSTENSKÝM - OD TATOO BIŽUTERIE K INVESTICÍM DO SOLÁRNÍCH ELEKTRÁREN čtvrtek 25. 3., 10:00 - 10:45 hodin přes aplikaci Teams Tomáš Korostenský je podnikatel a investor v oblasti solární energetiky.

Hlavní partner GMW 2021

Záznamy z webinářů s podnikateli