Projektový den pro I. stupeň ZŠ

Rozpočti si to! 1st

Projektový den pro žáky 4. a 5. tříd přenese děti do světa dospělých. Týmy o 4 členech vytvoří dospělou postavu.

  • Postavy projektového dne pro sebe potřebují zajistit základní životní potřeby, ale nesmí zapomínat ani na vyšší lidské potřeby.
  • V první části projektového dne postavy prožijí měsíc svého dospělého života, v druhé části dne si zkusí prožít celý rok.
  • A tak, jak by to mělo ideálně fungovat v reálném životě, tvoří si svůj osobní (domácí) rozpočet – a rezervy.

V průběhu hry mohou děti plnit také kreativní úkoly, které rozvíjí jejich fantazii a v kterých mohou využívat své silné stránky.

Projektový den prožijí s Rosťou Rozpočtářem, který jim společně s dalšími lektory přiděluje za splněné úkoly zlaté herní mince nebo herní bankovky – tzv. Chechtáky. Za Chechtáky si děti mohou nakoupit ve speciálním stánku dárky.

Pozn. Týmy mohou být seskládány z žáků z různých tříd nebo ročníků a hra tak může podpořit vrstevnické či věkově heterogenní učení.

Rozsah: 5 vyučovacích hodin

Cena na dotaz

Požadavky na školu (vybavení):

  • místnost pro začátek a závěr, kam se vejdou všichni žáci + projekce s ozvučením
  • 1 třída na každých max. 24 žáků (6 týmů) + projekce s ozvučením - prostor pro týmovou práci
  • 1 třída (popř. jiný vhodný prostor) pro postavu tzv. dealera - týmy od něj nakupují bydlení, dopravu apod. + zázemí pro lektorský tým
  • 1 vhodný prostor pro stánek s cenami - děti si nakupují dárky (odměny) za získané Chechtáky (ceny zajišťuje po dohodě buď yourchance, nebo škola sama)
  • pro žáky: psací potřeby, pastelky, lepidlo, papíry
  • případně stavebnice (pro kreativní úkoly)