Reference

Řadu let sleduji aktivity yourchance. Obdivuji smělost a důvtip jejích zakladatelek. Příběhy svěřenců integračního programu Začni správně mne opakovaně dojaly. Zároveň mám velkou radost z toho, jaké úsilí yourchance soustavně vyvíjí, aby poskytla mladé generaci možnosti a nástroje, jak rozvíjet finanční gramotnost a podnikavost. Yourchance tak jde proti proudu a toho si cením.

Petr Vomastek

podnikatel

Jsem hrdou patronkou yourchance. Vztah mezi jejími zakladatelkami a mnou je založený na vzájemné důvěře. Ráda podporuji aktivity, které přispívají ke zlepšení kvality života lidí kolem nás. Projekty yourchance mají široký záběr a jsou různým způsobem orientované na budování osobní prosperity. Vždycky jsem chtěla pomáhat a dělit se o to, co jsem od svých rodičů dostala já. Osobně vnímám jako velmi důležité, aby mladí lidé chápali, že úspěch v čemkoliv je možný, když je člověk ochoten udělat vše, co je třeba. Talent je jen malým střípkem v celé mozaice. To klíčové jsou věci jako píle, houževnatost, vytrvalost a touha dosáhnout svého cíle. A na nás je, aby tyto principy a zákonitosti měli možnost poznat

Markéta Fassati (roz.Mátlová)

sopranistka a designerka 

Yourchance dělá smysluplné projekty, které pomáhají mladým lidem zorientovat se v současném světě, osamostatnit se a realizovat. Povzbuzuje mladé lidi a ukazuje jim cesty, jak se umět o sebe postarat. A to vše na základě myšlenky, že každý bez rozdílu má dostat svou šanci na život bez dluhů a s odpovídajícím pracovním uplatněním.

Lenka Vokáčová

HR Business Partner, ManpowerGroup  

Milá paní Jano, chtěla bych Vám i Vašemu týmu ještě jednou poděkovat za úžasnou akci minulou středu v Olomouci na téma finanční gramotnost a podnikavost ve školách. Byly jste s kolegyněmi doslova balzámem na moji mysl i duši:-) Prostudovala jsem si web i knihy, které jsme dostali, je to BOMBA! Už teď se těším, jak o aktivitách yourchance promluvím s pedagogy a vedením škol u nás v regionu MAS MORAVSKÉ BRÁNY. Propojení vidím i u svého podnikatelského záměru "Muchlinka - dětská hračka s příběhem". Velmi jste mě s kolegyněmi nainspirovaly a namotivovaly k další práci s dětmi. VY TO DĚLÁTE OPRAVDU SKVĚLE! Přeji všem do yourchance pohodu, energii a báječné nápady!

Petra Kamelandrová 

účastnice kurzu

Dne 16. 3. 2018 měli možnost žáci 4. a 5. ročníku ZŠ Bosonohy setkat se s panem inženýrem Radoslavem Režňákem, ze společnosti yourchance, který přijel s dětmi podiskutovat na téma finanční gramotnost. Vysvětlil jim základy finanční gramotnosti, to, jak mohou hospodařit s penězi, co dělat pro to, aby si člověk mohl v životě plnit své cíle, na co si dát ve světě financí pozor, seznámil je také s novými pojmy jako jsou kryptoměna a bitcoin. Děti se po celou dobu aktivně zapojovaly do diskuse a bylo vidět,že je toto téma s panem inženýrem zajímá a velmi baví. Po skončení tento program velmi kladně hodnotily a říkaly, že už teď se těší na jeho pokračování. Sama jsem byla překvapená z jejich vědomostí a aktivního přístupu. Těším se na další takové společné akce!

Mgr. Eva Klailová

tř. uč. 5.ročník, ZŠ Bosonohy

Naše škola se připojila k celosvětové události GMW a v rámci této akce jsme uspořádali přednášku na téma: "Náš digitální svět aneb Finance pod kontrolou," která se uskutečnila dne 12. 3. 2018 v prostorách školy. Naše škola SOU a SOŠ SČMSD, s.r.o., Znojmo se připojila k celosvětové události GMW a v rámci této akce jsme uspořádali přednášku na téma: "Náš digitální svět aneb Finance pod kontrolou," která se uskutečnila dne 12. 3. 2018 v prostorách školy. Celou přednáškou nás provázel Ing. Radoslav Režňák, MBA, erudovaný lektor nadace yourchance, o. p. s. v oblasti financí. Stěžejními body přednášky bylo finanční plánování, ochrana osobních financí a kryptoměna. Přednášející se snažil dialogovou formou přiblížit účastníkům svět financí, zorientovat je ve finančním hospodaření a možnostech investování. Byl zde i prostor pro aktivní zapojení účastníků do průběhu přednášky, zejména při tématu osobních financí a majetku. Svoje zkušenosti účastníci přednášky nastínili při zmínce pojmu – klamavá reklama. Při posledním bodu přednášky – Kryptoměna, ožili a zbystřili technicky založení jedinci, dokonce se našli i v této oblasti ti, co již měli nějakou zkušenost s digitální měnou. Pro ostatní to byl výlet do budoucnosti, ale všichni jsme si uvědomili, že svět financí se podvoluje digitalizaci a technika jde neustále dopředu. Přednáška Ing. Režňáka měla dynamiku, nápaditost, vše bylo vysvětlováno na příbězích ze života, měla interaktivně-dialogovou formu s prostorem pro aktivní zapojení účastníků. Účastníci pochopili, že finančně gramotný je člověk, pokud má finanční znalosti, dovednosti, zdravý postoj k finančním otázkám a zodpovědné finanční rozhodování. Svoje peníze bychom neměli zbytečně utrácet, nicméně to, jak s nimi naložíme, je jen a jen naše volba. Doufejme, že tato přednáška přispěje k našemu správnému finančnímu rozhodování a efektivnímu hospodaření s našimi financemi.

Jméno Příjmení SOU a SOŠ SČMSD, s.r.o. Znojmo

Celá aktivita proběhla v rámci projektu KaPoDaV - Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211). Tento projekt je spolufinancován EU, SR ČR a JMK. Příjemcem je Jihomoravský kraj.

Dobrý den, děkujeme i my za projektový den, žáci byli velmi spokojeni i s navazující přednáškou, která byla super. Těšíme se na spolupráci i příští rok!

Hynek Velc

ZŠ Tupolevova

Dobrý den, rád bych Vám velice poděkoval za skvěle provedené projektové dny, žáci i kolegové byli nadšeni.

Milan Chylík 

ředitel školy, Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace