Příběh projektu Finanční gramotnost do škol

aneb jak to všechno začalo

Projekt Finanční gramotnost obecně prospěšné společnosti yourchance vznikl z myšlenky obou spoluzakladatelek Ing. Gabriely Štikové a Jany Merunkové, které učily původně finanční gramotnost a podnikavost děti v dětských domovech. Postupem času si ale uvědomily, že téma finanční gramotnosti a podnikavost se týká mnohem širší skupiny lidí.

Proto vznikl z původního projektu Podnikam.eu projekt Finanční gramotnost do škol, Podnikavost a Začni správně. V době vzniku projektu byla finanční gramotnost v České republice ještě v plenkách a obě spoluzakladatelky vyšlapávaly cestičky tak, aby se finanční gramotnost stala součástí výuky na základních a středních školách. Byly součástí několika pracovních skupin na ministerstvu a připomínkovaly i strategii finančního vzdělávání.

Koncepce projektu vychází z hodnot, které obě zakladatelky ve svých životech uplatňují a zároveň zajišťuje pro školy nezávislost v podobě zákazu propagace jakýchkoli konkrétních finančních produktů. Působíme i jako rozcestník ve finanční gramotnosti. Na našich webových stránkách najdete kromě našich materiálů i řadu dalších užitečných zdrojů, ze kterých můžete při své výuce čerpat.

Projekt Finanční gramotnost do škol funguje už více jak osm let a zaměřuje se primárně na učitele základních a středních škol. Učitele chápe jako hybatele vzdělanosti. Mají zásadní vliv na kvalitu vzdělání dětí i mladých dospělých, často suplují některé nefunkční mechanismy v rodinném prostředí, umožňují dětem i studentům vidět cesty jejich životů v různých souvislostech.

Projekt má za cíl vytvářet spolu se školami funkční systémy výuky finanční gramotnosti a podnikavost ve školách. Umožnit učitelům získat kvalitní vzdělání, které vychází ze Standardů finanční gramotnosti i z praktických zkušeností. Chceme také vytvářet platformu pro sdílení zkušeností napříč školami, propojit klíčové hráče v oblasti vzdělání. Našim cílem je, aby ve školách zůstávalo kvalitní know-how v podobě kvalifikovaných učitelů, kteří vidí ve své práci smysl a jsou otevřeni učit se novým poznatkům.

Průvodce celým projektem pro studenty a žáky je Rosťa Rozpočtář.  

Jedinečnost projektu

Hodnoty projektu

Nezávislost - v rámci našich aktivit nepropagujeme žádné konkrétní produkty finančních institucí, provozujeme vedlejší komerční činnost, která nám umožní částečné samofinancování projektu

Otevřenost - jsme otevření různým směrům chápání finančního vzdělávání a odkazujeme i na další zdroje

Odbornost - součástí projektového týmu jsou kvalitní odborníci na výuku i systémové změny v oblasti finanční gramotnosti

Inovativnost - využíváme moderní technologie pro řízení i obsahovou část projektu, podporujeme interaktivní formy výuky

Poslání projektu

Pracujeme s klíčovými cílovými skupinami, kterými jsou:

  • Školy a učitelé: Pomáháme vytvářet finančně gramotné školy na systémové i individuální úrovni prostřednictvím rozvíjení učitelů a metodické pomoci při zavádění principů finanční gramotnosti do školy.
  • Žáci: Učíme principy zdravých finančních návyků děti všech věkových skupin a mladé dospělé.
  • Rodiče: Pomáháme rodičům rozvíjet finančních gramotnost svých dětí.
  • Příslušné státní instituce: Ovlivňujeme systém finančního vzdělávání (nejen) na českých školách.