Projektové dny pro učitele ZŠ

Finančně gramotný a podnikavý učitel

Projektové dny Rozpočti si to! začaly být na (základních) školách velmi oblíbené. Abychom pokryli poptávku, je zapotřebí naučit školy, resp. učitele, aby projektové dny uměli realizovat sami. Navíc je to v souladu s celkovou koncepcí projektu Finanční gramotnost do škol, resp. Finančně gramotná škola, ve které pracujeme primárně s učiteli jako s trvalou hodnotou pro školu a metodicky jim pomáháme kvalitněji finančně vzdělávat. Vždy je naším cílem pomoci škole, aby se rozvinula a již dále nepotřebovala naši pomoc (pouze podporu jako např. rozcestník na webu, materiály, GMW apod.).

Smysl kurzu

Prakticky provést učitele výukovým programem Projektový den Rozpočti si to! 1st / Rozpočti si to! 2st s metodickým přesahem tak, aby byli schopni projektový den na své škole realizovat samostatně.

Kurz bude veden praktickou formou, kdy si učitelé budou moci celý program vyzkoušet "na vlastní kůži" a po každé části proběhne diskuse nad její metodikou. Kurz bude také obsahovat část věnovanou širšímu kontextu projektové výuky a podnikavosti.

Na kurz navazuje realizace projektového dne ve škole (s dětmi), kterého se účastní 1 lektor yourchance, celou akci koordinuje a pomáhá učitelům na místě. Další projektové dny si pak škola již realizuje sama bez naší účasti (pokud nepožádá o další pomoc).

Komu je kurz určen

Učitelům základních škol, ředitelům, koordinátorům podnikavosti, projektovým manažerům apod., kteří se ve škole věnují oblasti finanční gramotnosti (a podnikavosti) nebo se chtějí zapojit do realizace projektových dnů.

Min. počet účastníků je 12 osob, max. 15 osob (z jedné či různých škol).

Cena na dotaz

Chcete získat více informací nebo se přihlásit do kurzu, napište nám.