Hodnocení z pohledu cílových skupin - RODIČE


FOCUS GROUP – Průběh diskuse – obecné shrnutí

Diskuse mezi rodiči byla velmi pestrá a podnětná. V hlavních bodech se účastníci více méně shodli. Různorodost pramenila především z různých zkušeností (dáno věkem dětí), z různých metod, které rodiče využívají a z různých možností, které ta která rodina má (finanční, časové, sociální, společenské, vztahové).

Shoda panovala od samého začátku, kdy se začalo mluvit o finanční gramotnosti obecně – všichni se shodují na tom, že hlavní rolí pro předávání zkušeností a hlavním vzorem pro dítě musí být bezpodmínečně RODINA! Role školy by měla (ideálně) být pouze zástupná, doplňující. (Škola je například ideální prostor, kde se mohou z domova nabité zkušenosti "vyzkoušet nanečisto s ostatními vrstevníky", či kde se dají všechny tyto informace prolnout i s dalšími oblastmi – matematika, zeměpis, občanská výchova, projektová výuka, školní/mimoškolní soutěže, …. atd).

I když se účastníci všichni snaží o financích doma s dětmi mluvit, jít jim příkladem a postupně je s penězi učit hospodařit, sami souhrnně přiznávají, že mnohdy tápou, jdou "metodou pokus omyl" a bohužel ani oni sami si nejsou v této oblasti úplně jisti. Pomáhá jim především zkušenost a "selský rozum" víc než dostupné informace či nějací finanční poradci (služeb finančního poradce využili/využívají 3 lidé, 1 se chystala).

 • "V jednu chvíli jsem musela využít finančního poradce a musím říct, že jsem ráda. Řadu plateb se mnou přenastavil, zkonsolidoval a já teď za některé služby platím méně. Sama bych se v tom určitě nevyznala."

To, že toto téma je v dnešní době (pro děti) zásadní, pro budoucnost důležité, a že je mu věnována malá a nekoncepční pozornost, na tom se také shodli všichni. Je sice k dispozici spousta informací o financích a o hospodaření či investování, ale jsou mnohdy "zbytečně detailní, chaotické, nezáživné, člověk se v nich sám ztrácí a jsou komplikované na pochopení." Málo kdo si před naším projektem informace o FG hledal cíleně. Pro velkou většinu z nich zdroje, které před naším setkáním museli prozkoumávat, byly novinkou.

 • Považuji za velmi vhodné, že se před samotnou diskusí (Focus group) museli účastníci seznámit s přidělenými vzdělávacími a informačními projekty na podporu FG. Zcela jistě to umožnilo konkrétnější a názorově vyhraněnější diskusi!

Na začátku diskuse, když jsem poprvé zmínila finance a peníze, bylo vidět, že v přítomných toto téma vyvolává spontánní neklid, úzkost, obavu a velké neznámo. Očividně s tím nejsou komfortní a jsou si vědomi, že je to pro ně oblast neznámá a nemají jí pod kontrolou tak, jak by si představovali nebo jak se domnívají, že by bylo ideální.

Za finančně gramotného člověka považují někoho, kdo má dobrou práci, orientuje se ve financích a v současné ekonomické situaci, kdo peníze umí nejen vydělat, ale i dále investovat. Kdo se nezadlužuje a má vlastní finance pod kontrolou. Bylo zřejmé, že se účastníci osobně snaží, ale že toto je pro ně samotné spíše vytoužená meta než aktuální stav.

Zajímavé je, že téměř v každé rodině, krom několika specifických tipů, za hlavní nástroj výuky k finanční gramotnosti je považováno KAPESNÉ (ať už myšleno jak pravidelná suma, kterou dítě od rodičů získává či vlastní peníze, které dítě dostává nezávisle a nepravidelně a ty si pak dál šetří)! Každý ale ke kapesnému/našetřeným penězům přistupuje po svém (vlastní nápady, zkušenost ze svého dětství, inspirace odjinud). Rodiče aktivně přemýšlí, hledají a pátrají po nejlepším způsobu, jak kapesné dětem nastavit. Padla řada zajímavých tipů, ale zhruba polovina rodičů přiznala, že kapesné zatím dětem pravidelně nenastavili. Mimochodem i proto, že nemají jasný názor na jeho nejlepší/ideální formu. Důvodem je ale i to, že si myslí, že to není úplně nezbytné (míněno kapesné jako pravidelný příjem pro dítě). Všichni se ovšem shodli, že dobrou "finanční školou" pro děti je hospodaření s vlastními penězi! Ty si pak dítě samo šetří a samo rozhoduje, za co si je utratí.

Dalšími oblíbenými způsoby, jak dětem přiblížit život s penězi jsou – hry na obchod, školní soutěže/projekty, otevřená rodinná diskuse nad aktuálními investicemi a nákupy, placení věci z vlastní kasičky (ukázat, jak rychle může dítě přijít o většinu svých úspor).

Zajímavým domácím projektem k hospodaření s vlastními penězi je např. sdílený nákup. Dítě má určité přání. Rodič zaplatí x % z částky a dítě si musí doplatit zbytek.

 • "Já s dětmi o penězích mluvím, když platím účty přes internetové bankovnictví. Sedí u mě a já jim přesně ukazuju, co všechno musím platit a jak se na druhé straně ponižuje částka o provedené platby. Sami se pravidelně diví, jak málo peněz na účet přichází a jak hodně posílám pryč."

A líbil se mi i příklad dalšího nakládání s vlastními penězi dětí – rozpočet na konkrétní nákup. Sourozenci si přejí domácího mazlíčka. Domluví se na částce, kterou ze svých našetřených peněz chtějí investovat a poté si počítají, co všechno si za danou částku mohou nakoupit – zvíře, vybavení, krmení, hračky, atd… Taková práce s rozpočtem vyžaduje řadu ústupků, promýšlení, řazení priorit, plnění přání a odříkání. Velmi vhodný příklad práce s financemi.

Zajímavá byla i diskuse nad rolí školy. Rodiče se shodli, že FG by měla být jako samostatný předmět na školách. Zcela jistě, jako průřezovému tématu, není FG poskytován prostor, jaký by si zasloužila. Další obavou je samozřejmě kvalifikovaný učitel – nejen po stránce odborné a vzdělávací, ale i jako osobní autorita, která dokáže pracovat s vlastními financemi.

Velmi zajímavá je i role peněz mezi dětmi – rodiče si velmi uvědomují, jak těžké je u dítěte pěstovat odmalička finanční gramotnost a úctu k penězům a poté mít dítě uprostřed sociálního a společenského tlaku, který je na něj vyvíjen ve škole mezi spolužáky (výše kapesného ostatních dětí, co všechno dostávají ostatní děti od svých rodičů téměř "zadarmo a kdykoliv", nutnost vlastnit technické vymoženosti nehledě na finanční situaci a priority vlastní rodiny: "ty nemáš poslední XX – jdu se bavit s někým kdo XX má", množství všech vynucených příležitostí, ke kterým dnes děti dostávají dárky, systém odměňování dětí "za nic", atd atd). Rodič tak více či méně vědomě a nevědomě ztrácí vliv a kontrolu nad svým vlastním přesvědčením a zásadami = nechce, resp. bojí se, aby neměl ze svého dítěte outsidera a tak mu umožní to, co "žádá" okolí. To je ale první krok k budování finanční negramotnosti a vzniká tak začarovaný kruh a pro dítě nesrozumitelná situace.

Zajímavým nástrojem pro některé děti ve škole je i tzv. čipový systém na cokoliv (jídelna, svačiny, knihovna). Děti mají z domova nabitý čit určitou částkou a z té se pak odečítají jejich nákupy. Dítě si samo může kontrolovat, jak rychle peníze z čipu mizí a kolik mu ještě zbývá na útratu. Poté záleží na rodiči, jak celý systém nastaví – např. nabije čip 200,-/měsíčně. Když dítě limit vyčerpá rychleji a) musí si ho dobít ze svého, b) musí čekat na další měsíc.

Vzdělávací nástroje k výuce finanční gramotnosti – obecné tipy

Pracovní listy

Mezi účastníky bylo několik učitelů nebo lidí pracujících s dětmi. Všichni se shodli, že pracovní listy ve výuce užívají a že jsou ideální. Mají je v oblibě učitelé i děti. Pro výuku FG na školách je tedy považují za velmi užitečné a efektivní. Za přednost považují, že děti s nimi mohou pracovat vlastním tempem, mohou se k nim vrátit nebo si je založit/vzít si domu atd. Pro druhý stupeň už ale doporučují pracovní sešity – online. Ty musí být zajímavě vytvořené, aby děti bavily. Moderní vzhled a zajímavé a praktické info.

TV pořady

První reakce byla, že televize je "mrtvá", děti sledují už jen YouTube nebo videa online. Videa musí být krátká – max. 2min a vždy se věnovat pouze 1 tématu! Info ve videu musí být krátké a jasné a "musí ladit slovo s obrazem"!! (komentář k některému z videí, co účastníci měli za úkol hodnotit). Několik negativních komentářů padlo na hodnocení videa DANĚ (FGDŠ) – "nemoderní vzhled, strašně dlouhé, složité, vůbec jsem to nepochopila já, natož dítě. Nezajímavý obsah, překomplikovaný komentář a monotónní hlas L." Ideálně udělat seriál, co téma to díl. Téma stačí ale pouze "naťuknout", zbylé informace si už poté každý dohledá, bude-li potřebovat. Nadšená byla paní z pořadu Bankovkovi, ČT Déčko. Stejně tak si vzpomněli, že viděli v TV pořad o dluzích, kde se s rodinami řešily jejich konkrétní finanční problémy – tento reálný model a skutečné řešení/doporučení se taktéž moc líbil a rodiče by ho uvítali i dále.

Co se týče videí a jejich "vysílacího času" – rodiče doporučovali ideálně vložit ho jako krátký spot někam mezi / před pořad, na který se děti dívají. Alá reklama na Air bank. Ta byla obecně velmi kladně hodnocena! Účastníci jí berou jako formu ideálního finančního vzdělávání – krátké, vtipné, jasné, poučné.

Stejně tak se moc líbí reklama s Romanem Zachem na počítačovou gramotnost, která je pouštěna před filmem v hlavních vysílacích časech. Taktéž – krátké, jasné a výstižné!

Jinak za zásadní považovali účastníci pro video/pořad, aby v hlavní roli byl ideálně "Youtuber a nebo někdo z Moje Tvář" – "Jinak to děti nepřitáhne!"

Knihy

Knihy, jako nástroj pro výuku FG rodiče považují za naprosto nevhodný. Jsou přesvědčeni, že dítě si o této problematice určitě číst nebude, nijak ho to neosloví, nepřitáhne. Možná tak ještě, že si to bude číst rodič s ním, ale to spíše vylučuji.

Maximálně by mohl fungovat KOMIKS na toto téma!

Knihu rodiče považují spíše jako "pomocníka pro ty rodiče, co nemají fantazii."

Stolní a on-line hry

"Určitě ano!!" – byla první reakce. Stolní hry i on-line. Někteří opravdu přiznali, že si občas s dětmi stolní hru zahrají! Hrají samozřejmě Dostihy a sázky a Monopoly. Z uvedených zdrojů se moc líbila hra CashFlow a online hra Peníze kolem nás.

Samozřejmě velmi poutavým nástrojem na výuku FG shledávají rodiče v online hry. Musí být ovšem dobře a zábavně vytvořeny a musí děti bavit. Rodiče znali a zmínili:

"Farmář - hospodařilo se na políčku, prodala se úroda…., Zootixon – balík peněz, něco postavit…, Hospital – postavit nemocnici a pak vydělávat na ošetřování lidí…, SimCity – postavit dům pro lidi…, Mojík"

Pro menší děti se jim líbí ty hry, co brzy končí. Dítě tak ještě udrží pozornost.

Padl i návrh, že by byla zajímavá interaktivní hra, kdy na jedné straně je dítě a na druhé Youtuber!

Soutěže

Ty se rodičům líbili moc, res. baví děti. Několik zmínilo, že jejich děti opravdu takové soutěže ve škole mají (i na jiná témata) a že je to velmi efektivní a výuku zpestřující. Podle nich ale musí být soutěž klidně několika měsíční, aby si děti mohly vše důkladně prožít, zažít a vyzkoušet!

Oceňují zde i práci v týmech a možnost pracovat s reálnými případy!!

Vzdělávací portály

Tento nástroj rodiče prakticky neoslovil. Pokud vyloženě nehledají nějakou informaci cíleně, pak se takovým místům vyhýbají. "Informace na finančních portálech jsou pro ně nepřehledné, je jich moc, špatně se v nich orientuje a člověk se v nich ztrácí. Většině informacím ani nerozumí."

"Když něčemu nerozumím, tak jdu na Wikipedii"

A jaké jsou tedy nejvhodnější nástroje?

 1. Krátké spoty/videa – krátká informace, dítě se může zeptat na tu jednu danou konkrétní věc
 2. Deskové/online hry
 3. Pracovní listy

Jelikož bylo několik rodičů pracujících ve školském systému, diskutovala se i nutnost lépe zaintegrovat FG do výuky. Ideálně jako samostatný předmět. Nyní většina cítí, že je oblasti věnovaná pozornost spíš proto, že je to v osnovách.

Diskutovala se i důležitost, jak tuto oblast pojmout projektově, nikoli jak se to ve většině případů děje, frontálně a bez širších souvislostí a propojení s reálným světem.

Všichni se shodli, jednohlasně a naprosto, že hlavním příkladem musí jít dětem RODIČ. To on je ten, jehož chování děti budou v životě kopírovat a kdo nastavuje dítěti hlavní priority a vnímání financí.

Recenzované nástroje FG – zpětná vazba

Účastníci byli dotázání, aby si prošli přidělené odkazy a seznámili se s danými portály. Zároveň se měli seznámit se různými možnostmi, jak je aktuálně prezentováno online vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti.

Každý měl přidělené 2-3 odkazy.

Ty pak po projití zhodnotil do Hodnotící matice. Procházení odkazů sloužilo jako seznámení se s různými způsoby komunikace tohoto tématu a následně pak jako podklad pro budoucí diskusi v rámci Focus Group.

Vybrané odkazy byly rozděleny do následujících skupin:

Projekty / Portály / Videa a TV / Hry a soutěže

Obecně byly nejčastěji uváděny tyto SLABÉ STRÁNKY:

 • Neaktuálnost
 • Nepřehlednost
 • Moc informací, složitost
 • Odborný jazyk
 • Nezajímavý
 • Neatraktivní (graficky, obsahově)
 • Nuda

Obecně byly nejčastěji uváděny tyto SILNÉ STRÁNKY:

 • Možnost online dotazování
 • Interaktivita (videa, animace, hry)
 • Moderní vzhled
 • Jednoduchost a přehlednost
 • Stručný obsah a vysvětlení
 • Vtipný, akční, poučný
 • Video – krátké, srozumitelné, zaměřeno na jedno téma pouze

Kladně hodnocené odkazy/nástroje

 • ABC finančního vzdělávání (Broker Consulting) - https://www.abcfv.cz/
 • Peníze na útěku (ČNB) – penizenauteku.cz
 • Cashflow club - https://www.cashflow-klub.cz/financni-gramotnost
 • Život bez dluhů (Fond dalšího vzdělávání) - https://www.zivot-bez-dluhu.cz/index.php?art=1881
 • Jak spořit (ING bak) - https://www.youtube.com/channel/UCAmOp9ZA90Yu3dmJqJoOU1A
 • Černé ovce (ČT) - https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097429889-cerne-ovce/3772-valassko/?sekce=35
 • Nezkreslená věda (Akademie věd ČR) – otevrenaveda.cz
 • SEKO – (Fond dalšího vzdělávání) - https://www.youtube.com/playlist?list=PLJBJQtzWUE6MhhEoUmjK8-Oav7J7vIJtg
 • Bankovkovi (ČT Déčko) - https://decko.ceskatelevize.cz/video/217%20543%2011006_0003
 • FGdoškol.cz – fgdoskol.cz
 • Základní výchova (Mazaná opice) - https://www.zakladnivychova.cz/financni-gramotnost
 • Moje Familie (OBV bank) – mojefamilie.cz
 • Seduo – Finanční a investiční gramotnost – seduo.cz

Ostatní portály na uživatele moc nezapůsobily. Bylo zde často shledáno více mínusů než přínosu. Uživatelé neměli pocit, že by se na stránky chtěli vracet.

Obecně nejhorší hodnocení měly finanční portály, kde se zveřejňuje spousta různorodých informací, aktualit, zpráv a článku. Ty všechny jsou namixované s reklamou a ještě jsou hodně odborné a zahlcující.

Pak byla k dispozici řada odkazů, kde byly informace pouze okrajové, či se FG věnovala jen určitá část/záložka. Ty byly většinou hodnoceny jako nedostatečné, moc obecné, nic neříkající.

Účastníkům se líbily Hry a soutěže. Ovšem negativně hodnotili nemodernost zpracování, přílišnou složitost a zdlouhavost hry, malou interaktivou. Líbila se jim možnost, když si online mohli hru vyzkoušet (demo verze). A zajímavé pro rodiče je, když hra není jen jednorázová, ale když se dá hrát delší dobu = více se znalosti utuží a nabídne to více prozkoumat problematiku (viz. Rozpočti si to! / MojeFamilie)

Velmi dobře hodnoceny byly kvízy a testy. Jako zábavná a rychlá možnost, jak si otestovat znalosti a namotivovat se k získávání dalších.

Dalším dobře hodnoceným nástrojem byly televizní pořady. Zde asi nejvíce zaujalo zpracování, autentičnost, skutečné příběhy a možnost ztotožnit se s reálnými postavami. Poté, co byl nastíněn problém, odborník radil jak danou situaci vyřešit a poté bylo nenásilně odprezentováno řešení problému. To bylo hodnoceno velmi dobře. Bohužel některé pořady nebyly k dispozici, či chyběly další možné nástroje, které by problematiku více přiblížily těm lidem, co o to mají zájem (odkazy na zmiňované produkty, vysvětlivky, atd.)

Zaujaly i animace a videa. Bohužel často bylo hodnocení nízké kvůli neatraktivnímu zpracování, přílišné odbornosti, zbytečné zdlouhavosti, nesrozumitelnosti a neadekvátnosti vůči věkové kategorii. Některá videa již bohužel nebyla k dispozici nebo jsou licencované. Například videa ze "Základní výchova" se zdají být velmi zajímavá, přesně dle toho, na čem se účastníci shodli (bohužel videa jsou přístupná až po registraci, takže soudíme pouze podle Promo ukázky): krátký shot, real-story, v hlavní roli "teenageři" osobně, vždy jedno téma, vše ukázáno návodně a pomalu, v jednoduchých souvislostech, shrnuto ve hře a kvízu.

Během diskuse k videím a animacím se diskutovaly jako hlavní motivátor "tváře" a hlavní protagonisté. Tak jako u starších dětí to jsou aktuálně YouTubeři, "celebrity" z Tváře, zpěváci alá Ewa Farna, atd – tak pro menší děti byly doporučovány jejich oblíbené postavičky: Peppa Pig, František z Kouzelné školky, Hurvínek, aj. – "napři. Hurvínek má takhle natočené CD ke společenskému chování a etiketě."

Zajímavá je i forma online vzdělávání (Seduo). Lekce jsou zdarma, přednáší je VŠ profesor a odborník a jsou dělena do krátkých sekvencí. Bohužel v tomto případě se jeví lektor jako nudnější a obsah jako příliš odborný. Jinak ale podle účastníků jako platforma určitě do budoucna s velkým potenciálem.

Vybrané citace

 • "Demo moc rychle namluvené" (Peníze kolem nás)
 • "Hra je poměrně časově náročná, myslím si, že je zaměřena na intelektuálně zdatnější jedince, jednodušší člověk se "neprokouše. Výhoda je možnost si hru vyzkoušet." (hra Cashflow)
 • "Nezaujme graficky, nemoderní" (Rozpočti si to!)
 • "Málo atraktivní zpracování" (DUMy.cz)
 • "Množství odkazů, které se otevřou pouhým najetím kurzoru na podtržené slovo - úžasně jednoduché bez dalších prokliků." (Bankovní gramotnost)
 • "Orientace na matky na mateřské a seniory" (Den FG)
 • "Sekce pro děti – moc odborné, nezajímavé" (Finance pro radost)
 • "Srovnávače produktů – super" (Peníze.cz)
 • "Přehledné, super, skvělé testy. Kde jinde než přímo v ČNB najít ty správné a aktuální informace ze světa financí." (Peníze na útěku)
 • "Testy jsou poučné a nutí k zamyšlení a případně přehodnocení úmyslu či názoru." (Proč se finančně vzdělávat)
 • "Horší možnost filtrování podle témat. Chybí odkazy na stránky s podrobnými informacemi k tématu. Např. Odborník radí "obraťte se na finančního poradce, ale i ti se dělí na dobré a špatné..." / "Rychlá informace s příběhem. Zaujme pozornost diváka, navodí reálnou situaci. Dává konkrétní jednoduchý návod na řešení situace." (Černé ovce)
 • "Reálná příprava do života, s čím se mohou setkat, jaké nástrah je mohou potkat a možnost rozhodnutí, zda je jednání férové, zjištění hodnoty peněz a uvědomění si ceny produktu." (Hlava rodiny)