Partnerství yourchance a Jihomoravského kraje v projektech "KaPoDaV" a "iKAP JMK II"

Společnost yourchance a projekt Finanční gramotnost do škol a Podnikavost.cz spolupracuje od roku 2017 na přípravě a realizaci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Jihomoravského kraje, zejména pak v implementačních projektech "KaPoDaV" a "iKAP JMK II".

Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Jihomoravském kraji (iKAP JMK II

V projektu "iKAP JMK II" navazuje yourchance na předchozí spolupráci v projektu "KaPoDaV". Další školy budou mít možnost stát se Finančně gramotnou školou a naučit se realizovat projektové dny.

Lektoři projektu Finanční gramotnost do škol budou spolupracovat s cca 15 novými školami, kterým pomohou a metodicky je podpoří na cestě ke ZLATÉMU CERTIFIKÁTU Finančně gramotná škola (více o certifikaci ZDE).

V projektu bude yourchance také pokračovat ve spolupráci na odborných akcích a dalších aktivitách projektu. Pokračuje také spolupráce se školami z projektu "KaPoDaV", ty mají možnost posunout se na vyšší úrovně certifikátu.

Hlavním cílem projektu je zajištění kariérového poradenství a prevence předčasných odchodů, gramotností, odborného a polytechnického vzdělávání, rovných příležitostí a vzdělávání pedagogů. Hlavního cíle bude dosaženo navázáním na implementační projekty PolyGram a KaPoDaV.

Tímto projektem dojde ke zlepšení, nebo minimálně k udržení současného stavu poskytované metodické podpory pedagogů v oblastech zmíněných projektů, které dosud nebyly v předchozích projektech podpořeny.

Projekt zohledňuje Školskou inkluzivní koncepci JMK, výstupy projektu KIPR a je zabezpečen JMK v návaznosti na strategické dokumenty JMK a ČR.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177

Doba trvání: 1.9. 2020 - 31.8.2023

Projekt má v klíčové aktivitě KA02 Podpora podnikavosti a kreativity tentokrát jen pěti přímých partnerů: Lipka, JIC, Eko Gymnázium Brno, Gymnázium Boskovice a Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno.

Yourchance je v projektu jako partner organizace Lipka, která řídí celou klíčovou aktivitu. S Jihomoravským inovačním centrem yourchance spolupracovala v projektu KaPoDaV, např. při realizaci projektového finále online soutěže Rozpočti si to!

Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji ("KaPoDaV"

Váš text začíná právě zde. Klikněte a můžete začít psát. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium totam rem aperiam eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo nemo enim ipsam voluptatem.

VLOŽIT POČÍTADLO


Společnost yourchance byla jedním z deseti přímých partnerů projektu "KaPoDaV". Školy z Jihomoravského kraje zapojené do tohoto projektu mohly bezplatně absolvovat proces certifikace Finančně gramotná škola, realizovat projektové dny a zapojit se do soutěže Rozpočti si to!, ve které probíhala i regionání (resp. projektová) finále. Měly také možnost vyzkoušet si nové produkty na podporu podnikavosti, jako je např. Accelium EDU nebo Start-up Business simulace. Celkově se do spolupráce zapojilo 43 jihomoravských škol.

Součástí aktivit yourchance v projektu byla také spolupráce na vzdělávání koordinátorů, při tzv. Regionální radě podnikavosti, na konferencích projektu a dalších odborných akcích.

Projekt KaPoDaV byl vytvořen v rámci implementace Krajského akčního plánu (KAP) a naplňuje potřeby 1. Krajského akčního plánu v oblastech kariérového poradenství (Ka), podnikavosti (Po), a dalšího vzdělávání (DaV). Jednotlivé oblasti byly rozděleny na aktivity, kterými jsou podpořeni zejména pracovníci v oblasti vzdělávání s návazností na děti a žáky, rodiče a veřejnost. Projekt byl tvořen jako průřezový mezi všemi stupni primárního a sekundárního vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ) a zároveň síťující s dalšími spolupracujícími subjekty.

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211

Období projektu 1. 11. 2017 – 31. 08. 2020

Více informací o Krajském akčním plánu Jihomoravského kraje a KaPoDaV NA STRÁNKÁCH KRAJE.