Rozvoj podnikavosti pro učitele gymnázií, SOŠ a SOU

16 hodin, prezenční forma

Smysl pro podnikavost a iniciativu je jednou z klíčových kompetencí definovaných na úrovni EU. Cílovou skupinou jsou učitelé gymnázií, SOŠ a SOU, vyučující bez ohledu na vyučovaný předmět.

Účastníci kurzu si osvojí:

 • znalosti a dovednosti (kompetence) potřebné ke kvalifikované podpoře rozvoje podnikavosti, iniciativy a kreativity žáků.

Absolventi kurzu využijí získané znalosti a dovednosti:

 • při rozvoji podnikavých kompetencí žáků ve svých vyučovacích hodinách bez ohledu na vyučovaný předmět
 • pro implementaci nástrojů rozvoje podnikavosti na úrovni školy

Získají:

 • doporučení na odbornou literaturu, která se věnuje probíraným tématům
 • nástoje, které mohou využít pro výuce
 • certifikát

Forma kurzu: prezenční

Obsah kurzu:

 • Úvod do problematiky
 • Principy podnikání
 • Odlišnosti v přístupu, myšlení a rozhodování zaměstnance a podnikatele; etický přístup, společenská odpovědnost a hodnoty v podnikání - formou workshopu; diskuse a reflexe
 • Podnikavé kompetence a praktické cvičení na tvorbu podnikatelského modelu - Design Thinking
 • Iniciativa a kreativita v praxi

Průběh kurzu:

 • individuální práce
 • práce v menších a větších skupinách
 • práce s různými výukovými nástroji (videa, hry a gamifikace, případové studie...)
 • v nutné míře také frontální výuka

Hodinová dotace: 2 x 8 hodin

Cena na dotaz

(pozn. účastnický poplatek lze hradit z tzv. šablon)

Metodické zázemí:

 • Metodika využívaná v rámci tohoto programu je chráněna ochrannou známkou yourchance®. Jejím filosoficko-teoretickým zázemím je systemický přístup, který umožňuje pracovat s jednotlivci s plným respektem k jejich osobnosti a hodnotovému systému a vůči skupinám využívá principu reflektované a řízené synergie.

Počet účastníků: 10

Garant kurzu: Ing. Kateřina Lichtenberková

Číslo akreditace MŠMT: 27462/2019-1-950

Máte zájem o kurz? Napište nám a my se Vám ozveme zpět s možnými termíny.