Global Money Week 2022

21. - 27. 3. 2022

Global money week 2022


Národním koordinátorem je Ministerstvo financí.

Národními organizátory jsou yourchance o.p.s. a EFPA ČR.

Světový týden vzdělávání o penězích a finanční gramotnosti Global Money Week tradičně vyvrcholil 7. dubna 2022 odbornou konferencí v prostorách ČNB. Program lze najít na webu konference.

Cílem Global Money Week (GMW) je napříč generacemi kultivovat povědomí o penězích, jejich získávání a efektivním hospodaření s nimi.

Cílovými skupinami GMW jsou vedle žáků, studentů, učitelů a odborné veřejnosti také široká veřejnost a skupiny ohrožené předlužením a sociálně vyloučené skupiny.

Zapojte se i VY!

O formách akcí a aktivit Global Money Week 2022 v ČR vás budeme včas informovat na základě aktuální situace a opatření v souvislosti s pandemií covid-19.

ZDRAVICE MINISTRA FINANCÍ ČR

Mysli na svou budoucnost, nakládej s penězi chytře!

"Díky tomu, že se Česko v příštím roce opět připojí ke Global Money Week jsme jako země zase o krok blíž k tomu, aby každé dítě, žák a student u nás, měl lepší přístup k finančnímu vzdělávání a byl schopen si vytvořit zdravé finanční návyky. Je důležité, aby mladí lidé rozvíjeli své vědomosti a dovednosti v oblasti řízení peněz," Jana Merunková, ředitelka yourchance o.p.s.

PARTNEŘI GLOBAL MONEY WEEK 2022

ZÁŠTITA ČNB ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE GMW 2022