Finanční vzdělávání pro učitele ZŠ

16 hodin, prezenční forma

Vzdělávací program určený učitelům prvního i druhého stupně ZŠ. Kurz vychází se Standardů finanční gramotnosti vydaných Ministerstvem financí. Účastníci si osvojí:

 • znalosti a dovednosti potřebné ke kvalifikované výuce finanční gramotnosti v rámci ŠVP.
Získají:
 • doporučení na odbornou literaturu
 • náměty na výukové nástroje, které mohou ve svých hodinách využít
 • po absolvování kurzu certifikát
Forma kurzu: prezenční Absolvováním tohoto kurzu splníte jednu z podmínek Stříbrného certifikátu školy

Obsah kurzu (podle tzv. Standardu finanční gramotnosti a RVP ZV):

 • Úvod do finančního vzdělávání a základní pojmy, metodická doporučení k výuce
 • Nakupování a placení
 • Hospodaření domácnosti
 • Finanční rezervy a investice
 • Půjčky a dluhová problematika
 • Příjmy a výdaje státu
 • Podnikatelský přístup k finančnímu řízení

Průběh kurzu:

 • individuální práce
 • práce v menších a větších skupinách (v prezenční formě)
 • práce s různými výukovými nástroji (videa, hry a herní principy, pracovní listy, případové studie)
 • v nutné míře také frontální výuka
 • v rámci online výuky je využíván webinář

Hodinová dotace: 2 x 8 hodiny

Cena na dotaz

(pozn. účastnický poplatek lze hradit z tzv. šablon)

Metodické zázemí:
 • Metodika využívaná v rámci tohoto programu je chráněna ochrannou známkou yourchance®. Jejím filosoficko-teoretickým zázemím je systemický přístup, který umožňuje pracovat s jednotlivci s plným respektem k jejich osobnosti a hodnotovému systému a vůči skupinám využívá principu reflektované a řízené synergie.

Maximální počet účastníků: 12

Garant kurzu: Ing. Kateřina Lichtenberková

Číslo akreditace MŠMT pro prezenční formu: 27462/2019-1-950

Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.