Rozvoj podnikavosti pro učitele gymnázií, SOŠ a SOU se simulací Start-up Business

16 hodin, prezenční forma

Smysl pro podnikavost a iniciativu je jednou z klíčových kompetencí definovaných na úrovni EU.

Účastníci kurzu si osvojí znalosti a dovednosti (kompetence) potřebné ke kvalifikované podpoře rozvoje podnikavosti, iniciativy a kreativity žáků.

Kurz je postaven na využití simulace Start-up Business Simulation, v ČR exkluzivně zastupované společností Smarter Training and Consulting. Jedná se o interaktivní, zážitkovou a vysoce praktickou formu výuky, která umožní účastníkům, aby si na vlastní kůži vyzkoušeli založení vlastní firmy od podnikatelského záměru až po její reálný provoz.

Účastníci simulace díky této praktické zkušenosti mohou zhodnotit na základě mnoha faktorů, zda jejich prvotní nápad je vhodný pro podnikání, ale také to, co všechno podnikání obnáší.

V tomto kurzu mají tedy učitelé možnost vyzkoušet si tento výukový nástroj pro komplexní pochopení problematiky podnikání, vč. návazných ekonomických ukazatelů a disciplín, a také zvážit jeho využití při výuce žáků.

V rámci simulace pracují účastníci v týmech a díky tomu si mj. rozvíjí i měkké dovednosti a tzv. "podnikavé" kompetence.

Obsah kurzu:

  • Principy podnikání, základní procesy malé výrobní firmy - vše formou zábavné simulace
  • Jednoduchý výrobní proces: materiál - rozpracovaná výroba - hotové výrobky + potřebná pracovní síla
  • Obchod, Marketing
  • Finanční výkazy - Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Výkaz CashFlow
  • Pohledávky a závazky
  • Týmová spolupráce, kreativita
  • Konkurence, soutěžní principy
  • Využití simulace v pedagogické praxi

Hodinová dotace:

  • 2 x 8 hodin

Cena na dotaz 

(pozn. účastnický poplatek lze platit z tzv. šablon)

Účastníci obdrží certifikát po absolvování kurzu.

Metodické zázemí:

  • Metodika využívaná v rámci tohoto programu je chráněna ochrannými známkami BTI Ltd® v oblasti simulace a yourchance® v oblasti metodického přístupu a aplikace do výuky. Filosoficko teoretickým zázemím je systemický přístup, který umožňuje pracovat s jednotlivci s plným respektem k jejich osobnosti a hodnotovému systému a vůči skupinám využívá principu reflektované a řízené synergie. Metodiky zakládající se na systemickém přístupu jsou v komerční praxi využívány zejména v oblasti koučování. Systemický přístup v naší metodice výuky maximalizuje využití vnitřního potenciálu účastníků programu, staví na využitelných zkušenostech účastníků z minulosti, umožňuje vysokou míru jejich sdílení, avšak současně důsledně dbá na myšlenkové uchopení nově nabytých znalostí každým jednotlivým účastníkem a vědomé provázání těchto znalostí do vlastní praxe.

Počet účastníků: 12 - 20

Garant kurzu: Ing. Kateřina Lichtenberková

Lektoři: lektoři spol. Smarter

Číslo akreditace MŠMT: 32860/2016-1-1023

Máte zájem o kurz nebo byste se nás rádi na něco zeptali? Napište nám.