Finančně gramotný a podnikavý učitelCílem tohoto konceptu je poskytnout učitelům a ředitelům škol, které vnímáme jako hlavní držitele know-how a hodnoty vzdělávání v daném regionu, kvalitní zdroje, ze kterých se mohou vzdělávat a využívat je v rámci své výuky.