Projekt České bankovní asociace a yourchance o.p.s.

"Recenzování nástrojů finančního vzdělávání"

Cíl projektu:

Projekt "Recenzování nástrojů finančního vzdělávání" je společným projektem České bankovní asociace a yourchance o.p.s.. Jeho cílem bylo komplexně zhodnotit nástroje používané k zvyšování finanční gramotnosti v ČR a vyhodnotit vhodné a účinné metody finančního vzdělávání. Projekt byl realizován v letech 2016-2017. Níže představujeme metodiku realizace a závěry projektu.

Metodika realizace projektu:

Projekt byl řízen expertním týmem, který provedl rešerši všech známých nástrojů na trhu a tyto dle stanovené metodiky nezávisle ohodnotil. Ke každému níže uvedenému nástroji vypracoval pověřený člen expertního týmu posudek, pro jakou cílovou skupinu je tento nástroj vhodný, co všechno obsahuje a jaké jsou jeho klady a zápory. Jedním z výstupů jsou tedy podklady pro jednotlivé cílové skupiny: studenti / učitelé / rodiče / široká veřejnost / senioři – na základě kterých probíhala druhá fáze recenzování se zástupci těchto cílových skupin.

Expertní tým hodnotil 23 menších projektů a 13 velkých projektů, dále posoudil 5 televizních pořadů a 19 knižních publikací a také některé zahraniční zdroje.

Závěry projektu:

Hodnocené nástroje - velké projekty:


Hodnocené nástroje - menší:

Hodnocené publikace:

 • Bankovnipoplatky.com
 • Blog Jany Merunkové
 • Blog Miroslava Prince
 • Dumy.cz
 • FinExpert
 • Finmag
 • Invest portal
 • Investiční magazín
 • Investiční web
 • Investujeme.cz
 • Kupní síla.cz
 • Měšec.cz
 • Motiv P
 • Občankáři.cz
 • Peníze.cz
 • Pomoc učitelům
 • Pomoc v domácnosti.cz
 • Svět financí v souvislostech

Expertní tým uspořádal focus group a shodl se na těchto závěrech:

V ČR existuje velká roztříštěnost, na trhu je hodně materiálů, ne všechny jsou ovšem kvalitní. Problém publikací je v tom, že zastarávají, protože se v oblasti financí mění legislativa. Kromě velkých projektů, které jsou komplexnější, není na trhu nic převratného. V zahraničí je úroveň a odbornost na vyšší úrovni. Jaké typy nástrojů jsou nejlépe vhodné pro jakou cílovou skupinu?

Děti, žáci ZŠ/SŠ

 • TV pořady, videa
 • hry
 • soutěže
 • YouTube, sociální sítě
 • přednášky na školách

Učitelé

 • rozcestník všech nástrojů
 • zpracované výukové materiály
 • akreditované kurzy

Široká veřejnost

 • portály
 • přehlednost, poutavost, jazyk, kterému rozumí

Vysokoškoláci / mladí dospělí

 • už dohledávají informace na internetu, mají tedy být aktivní sami
 • audiovizuální materiály
 • semináře, webináře – komunitní, setkávání s odborníky

Rodiče

 • sebevzdělávání – různorodé
 • pohádky
 • masmédia

Senioři

 • nejlepší způsob osobní kontakt
 • univerzity 3. věku
 • domovy důchodců
 • rozhlas
 • Dobrou cestou by mohlo být propojení mladých a seniorů – např. příběh babičky, která se dostala do problémů může být dobrou inspirací pro mladé.

Hodnocení z pohledu cílových skupin

V druhé části projektu byly hodnoceny výukové nástroje finančního vzdělávání z pohledu jednotlivých cílových skupin. Hodnocení probíhalo v rámci "focus group" a workshopů.

Konkrétní výstupy (tj. recenze jednotlivých nástrojů) jsou promítnuty na portál fgdoskol.cz zejména do sekce Rozcestník.

Učitelé 

Hodnocení nástrojů finančního vzdělávání vhodných pro učitele běží průběžně v rámci workshopů a konferencí Finančně gramotná škola. Závěry z hodnocení jsou promítnuty do knížky Finančně gramotná a podnikavá škola a recenze jednotlivých nástrojů průběžně aktualizovány na webu fgdoskol.cz. 

Rodiče

Rodiče měli vlastní "focus group", jejíž závěry si můžete přečíst pod odkazem níže. Výstupy jsou také promítnuty do knížky Na penězích záleží. Vhodné nástroje finančního vzdělávání pro rodiče (a jejich děti) jsou průběžně aktualizovány na webu fgdoskol.cz. 

Studenti

I když s žáky a studenty průběžně pracujeme, komplexní hodnocení nástrojů z pohledu této cílové skupiny zatím ještě chybí. Setkání ("focus group") s touto cílovou skupinou chceme realizovat v roce 2019.