Certifikace učitelů

Finančně gramotný a podnikavý učitel

Také učitelé se mohou nechat certifikovat a získat titul "Finančně gramotný učitel". Tento proces je nezávislý na certifikačním procesu školy, nicméně je možné oba procesy propojit.

Bronzový certifikát učitele

Prvním krokem je absolvování kurzu DVPP nebo získání obdobného osvědčení (např. certifikát finančního poradce), které doloží, že učitel rozumí OBSAHU finančního vzdělávání podle Standardu finanční gramotnosti.

Stříbrný certifikát učitele

Pro získání druhé úrovně musí učitel prokázat, že zvládá "JAK" - tedy DIDAKTIKU a metodiku, tj. umí stanovit výchovně-vzdělávací cíle a při výuce používat zajímavé učební pomůcky a výukové nástroje, které aktivizují žáky. Učitel to prokáže 3 přípravami různých témat a alespoň 1 odučenou výukovou lekcí (před komisí obhájí své video a témata).

Zlatý certifikát učitele

Na třetí úrovni je TANDEMOVÁ VÝUKA s odborníkem z praxe. Učitel vytvoří a odučí ve spolupráci s odborníkem z praxe alespoň 5 vyučovacích hodin finančního vzdělávání.

Diamantový certifikát učitele

Nejvyšší úroveň je Finančně gramotný učitel SENIOR, který MENTORUJE v oblasti FG min. 1 dalšího učitele (kolegu nebo začínajícího učitele apod.).