Projektové dny

Projektový den je zajímavá forma, jak zážitkovým způsobem vštípit žákům základní principy finanční gramotnosti.

Na projektových dnech Rozpočti si to! se žáci během jednoho školního dne hravou formou seznámí s oblastí rozpočtu domácnosti, s hodnotou peněz a s principem tvorby finančních rezerv.

Pro střední školy je navíc přidána i problematika světa práce a další oblasti, které musí dospělý člověk v životě řešit.

Navíc pořádáme i kurzy projektových dnů pro učitele, kde prakticky provedeme učitele výukovým programem Projektový den Rozpočti si to! 1st / Rozpočti si to! 2st s metodickým přesahem tak, aby byli schopni projektový den na své škole realizovat samostatně.


Kontaktní e-mail pro více informací a dotazy je asistent@yourchance.cz.