Rozcestník aktivit

Rozcestník vás provede různými projekty, aktivitami a obecně výukovými nástroji k finančnímu vzdělávání, které jsou na českém trhu.

Během projektu Recenzování nástrojů finančního vzdělávání, který jsme realizovali ve spolupráci s Českou bankovní asociací, prošel expertní tým veškeré dostupné nástroje a zhodnotil jejich užitečnost v kontextu různých cílových skupin. Celkové výstupy si můžete přečíst na speciální stránce, výstupy k jednotlivým nástrojům jsou promítnuty právě do tohoto rozcestníku, který tak obsahuje projekty, portály a další nástroje, které lze k finančnímu vzdělání doporučit.