Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o.

13.11.2020

Při výuce finanční gramotnosti využívám řadu motivačních a názorných prvků. Za všechny jmenuji křížovky, osmisměrky, pracovní listy, omalovánky, prezentace. Propojení s praxí mi zajišťují přednášky finančních poradců i exkurze, které se studenty realizujeme. Velký význam přikládám aktualitám, kdy při jejich rozboru využíváme problémové vyučování i diskuzi a dochází k vazbě na aktuální ekonomickou situaci. Výuku běžně doplňuji konkrétními příklady z praxe. Přikládám popis konkrétní hry, s jejíž aplikací v hodině mám velmi dobré zkušenosti.

Obvykle ji zařazuji na konci tematického celku "Rodinný rozpočet", ale logické je i spojení s úvěrovou problematikou. Využívám při ní skupinovou výuku. Pro názornost a posílení motivace každé skupině rozdám konkrétní barevně odlišené materiály (viz příloha). Průběhem celé hry je provázím a zařazuji doplňující otázky podporující problémové vyučování.

  1. Simulace úkolu

Vaše rodina uvažuje o koupi nového domu. Úkolem je posoudit tyto aspekty:

a/ Je rodina pro banku bonitním klientem?

Banka pro své úvahy zvolila následující strategii. Pokud po odečtení částek životního minima a všech současných i předpokládaných splátek od čistého příjmu rodiny nevyjde záporný zůstatek, je tato rodina z našeho pohledu bonitní. Banka kalkuluje s finanční rezervou ve výši 10% měsíční splátky.

b/ Je rodina schopna unést další zatížení svého rodinného rozpočtu?

Posuďte výši čistých příjmů rodiny vzhledem ke skutečným i očekávaným výdajům. V případě nutnosti zvažte reálnost úspor a na základě těchto úvah rozhodněte, zda cesta hypotečního úvěru je tou správnou.

Vycházejte z informací, které máte k dispozici.

  1. Přiložené materiály

Modrá kartička – Váš cíl (vlastní rodinný dům)

Červená kartička – Vaše rodina (máma + táta + děti)

Žlutá kartička – aktuální částky životního minima (již 6 let se nezměnily)

Obálka se zelenými a fialovými kartičkami – vaše příjmy a výdaje v rámci rodiny

  1. Konkrétní zadání

Kupní cena domu 2.300.000 Kč, vlastní spory 500.000 Kč (je splněna podmínka 20% vlastních úspor?), hypoteční úvěr 1.800.000 Kč, výše měsíčních splátek 7.200 Kč.

  1. Závěr

Na základě vašich výpočtů proveďte dle vlastní úvahy vyhodnocení zadaného úkolu.

Mé zhodnocení

Tato hra mi dává velký prostor pro využití mezipředmětových vztahů, pro propojení teorie s praxí, aktivní zapojení studentů, aplikaci problémového vyučování. Dá se s ní variabilně pracovat.

a/ Údaje, které budeme potřebovat si, mohou studenti zjistit předem sami (například podmínky hypotéky – vyžaduje kontakt s bankou či částky životního minima). Propojení s praxí.

b/ Velmi intenzivně procvičíme problematiku životního minima. Předem vždy následuje z mé strany otázka: " Představte si svoji rodinu, ve které právě nyní žijete. Jaká je podle Vás reálná výše finančních toků, která Vám zajistí obvyklou životní úroveň?" Poté je nechám spočítat životní minimum jejich vlastní rodiny a rozpor je často obrovský. Závěrem každá skupina spočítá životní minimum simulované rodiny.

c/ Procvičíme matematické dovednosti a logické uvažování.

d/ Probereme problematiku rodinného rozpočtu.

e/ Příklad je nastaven tak, že pro banku je rodina bonitní, ale na základě konkrétních příjmů a výdajů vyjde záporný rodinný rozpočet. To je mým cílem. Chci, aby každé z finančních rozhodnutí, které moji studenti v budoucnu udělají, vycházelo z promyšlených úvah a aktivního přístupu k životu. Jeden pohled je banky a ten zásadní je jejich vlastní.

f/ Následuje otázka, ke které se každá skupina postaví jinak. "Zhodnoťte svoje výdaje a zkuste najít případné rezervy." Počet výsledků odpovídá počtu skupin, ale tím se vytváří prostor pro diskuzi, která varianta je reálná.

g/ Závěr je možno postavit na zdůraznění prevence proti pádu do dluhové pasti.

Studenty hra baví a jsem přesvědčena, že si z ní odnesou řadu cenných poznatků.

Spousta zajímavých metod se dá aplikovat při probírání tematického celku "Peníze". K pochopení podstaty naturální směny čerpám z pohádky "O kohoutkovi a slepičce a často aplikuji hru na středověké tržiště. Úkolem studentů je přinést na hodinu konkrétní zboží, které by chtěli směnit (někdy je rozdělím do šesti skupin a název zboží musí odpovídat jednomu ze začátečních písmen slova BARTER). V průběhu hodiny probíhá směna, která vůbec není jednoduchá. Cílem je upevnění poznatku, že naturální směna se málokdy povedla napoprvé.
Při probírání ochranných prvků přinesu do výuky každé dvojici reálnou tisícikorunu a tento způsob výkladu má u studentů velmi pozitivní odezvu.

Ve Žďáře nad Sázavou Ing. Radka Hronková