SPŠ dopravní Praha, a.s.

13.11.2020

Zařazení: SŠ – 3. ročník

V rámci příkladu byly využity:

  • Videa z You Tube – prezentační a komunikační dovednosti
  • Hra Finanční svoboda – pro lepší pochopení finančních toků
  • Hry na procvičování komunikačních a prezentačních dovedností

Studenti 3. ročníku učebního oboru Obchodník v rámci odborného výcviku založili vlastní studentskou společnost SUNSHINE a začali pronikat do tajů podnikání.Prvních několik hodin jsme se věnovali nápadům studentů, co bude – kromě pořádání exkurzí a výletů- předmětem jejich podnikání. Bylo nutné, aby podnikatelský záměr byl realizovatelný ve školních podmínkách a především, aby studenty jejich podnikání bavilo. S využitím brainstormingu studenti dospěli k několika zajímavým možnostem, o kterých živě diskutovali. Nakonec padlo definitivní rozhodnutí: "Protože jsou školní lavice tvrdé a my v nich trávíme mnoho hodin denně, budeme vyrábět "podprdelníky", aby se nám ve škole pohodlně sedělo!" tak zněl nápad, který byl jednomyslně odhlasován. Nápad byl tedy na světě, bylo nutné výzkumem ověřit, zdali bude mít šanci na úspěch. Z marketingového výzkumu provedeného na půdě naší školy vyplynulo, že o tento produkt bude zájem. Sepsali jsme smlouvu o sdružení, zaregistrovali se u Junior Achievement a mohli se vrhnout do podnikání. Jako každá společnost měla i ta naše studentská několik oddělení, které řídil některý z jejich členů. Studenti si zvolili svého prezidenta, jeho tajemníka, rozdělili funkce ředitele marketingového, personálního, finančního a výrobního oddělení, vložili základní kapitál a mohlo se začít.Maminka jednoho studenta zapůjčila společnosti šicí stroj, sehnali jsme spoustu různobarevných zbytkových látek, kupovali špendlíky, nitě, stříhalo se, měřilo se, plnilo se, šilo se a samozřejmě počítalo a výsledkem byla téměř stovka pestrobarevných "podprdelníků". Studenti nabízeli také výrobu "podprdelníku" na míru dle přání zákazníků. Na každý hotový výrobek se nažehlilo logo studentské společnosti a prodej mohl začít. Prodávalo se spolužákům, učitelům, kamarádům i známým.Studenti byli pro svou činnost doslova zapáleni. Účastnili se také akcí pořádaných Junior Achievement pro studenty zapojených do jejich programů. Z těchto Akademií či workshopů čerpali mnoho podnětů pro svoji další činnost. Naše hodiny navštěvoval náš externí konzultant pan Heinrich Homola, který studentům předával cenné rady a své bohaté zkušenosti z oblasti podnikání.Podpořeni úspěchem svého podnikání na půdě školy se studenti rozhodli účastnit i soutěže Nejlepší studentská společnost JA a veletrhu. Bylo nutné vyrobit další výrobky, sepsat výroční zprávu o fungování společnosti, vytvořit a vypilovat závěrečnou prezentaci a připravit výzdobu stánku včetně reklamního banneru. Pro svůj budoucí úspěch chtěli studenti udělat i něco navíc, a proto vyrobili XXL "maxipodprdelník". Veškerá jejich snaha se vyplatila – z regionálního pražského kola studenti postoupili do finále, kde skončili s těsným rozdílem od vítězů na krásném druhém místě.Na závěrečném ceremoniálu JA Award Ceremony, kde studenti přebírali ocenění z rukou významných osobností z podnikatelské sféry, byl vydražen i jejich "maxipodprdelník", jehož výtěžek putoval na dobrou věc. Za nemalý finanční přebytek, který se jim podařilo během podnikání nashromáždit (jednalo se o částku 12 600,-Kč), nakoupili potřebné věci pro kojenecký ústav v Praze. Osobně kojenecký ústav navštívili, dary předali potřebným a na vlastní oči se přesvědčili, že jejich činnost měla velký smysl.Co konkrétně studenti z projektu získali? Naučili se pracovat v týmu, diskutovat a obhajovat své názory a stanoviska a nést následky svých rozhodnutí. Naučili se plánovat a organizovat svou činnost, vedoucí pracovníci se naučili vést své "podřízené". Velmi vylepšili své prezentační a komunikační dovednosti. Kalkulovali cenu svých produktů, vedli daňovou evidenci, přemýšleli jak zvýšit příjmy a snížit výdaje a tím se jim podařilo zvýšit svoji finanční gramotnost. Naučili se nepodceňovat svoji konkurenci a snažili se mezi konkurenčními společnostmi na soutěži vyniknout. Pochopili, jak funguje společnost od samotného založení až po její likvidaci a někteří z nich chtějí po maturitě začít podnikat. Studenti se naučili být zodpovědní vůči svému okolí a na vlastní oči se přesvědčili, co znamená CSR. A navíc pomohli těm, kteří jejich pomoc potřebovali.

Ing. Dagmar Bohuňková

SPŠ dopravní, a.s. Praha