SOŠS a SOU Kadaň, p. o. – Alternativní fiktivní firma

13.11.2020

Žák se během výuky předmětu ekonomiky postupně seznamuje a osvojuje ji znalosti v oblasti založení firmy, majetkové základny, daňové problematiky, oblasti práce a mezd, pojišťovnictví a bankovnictví.

První část proběhla u učebního oboru autoelektrikář 2. ročník. Žáci v rámci tematického celku podnikání mají za úkol, po seznámení se s danou problematikou a pochopením organizačních forem podnikání, provádět soupis firem v terénu, následně firmy vyhledávat v rejstříku živnostenského podnikání a v obchodním rejstříku. Tím si žáci vytvářejí ucelený přehled o podnikání a navazují tak na výuku a začínají vytvářet svou vlastní fiktivní firmu. V tematickém celku podnikání je smyslem této firmy ukázat žákům možnosti po získání výučního listu.

Každý žák vytváří svou fiktivní firmu ve svém bydlišti. Musí znát své finanční možnosti, konkurenci, zákazníky a případné možnosti ve spolupráci s jinými podnikateli event. společníky. Žáci jsou seznámeni s tvorbou podnikatelského záměru včetně zakladatelského rozpočtu. Ve druhé části pak žáci pokračují tvorbou majetkové základny svého podniku.

Výstupy z výuky: V první části žáci získají určitou představu o možnosti podnikání, klady i zápory. V dalších částech pak postupně navazují různými příklady, podle tematických celků, ty pak zapracují do své firmy. Na konci výuky zná žák chod své firmy, tak jak se to děje při fungování klasických fiktivních firem.

Jiří Vlček

SOŠS a SOU Kadaň