Konference Finančně gramotná a podnikavá škola 2024

14.05.2024

Zveme vás na osmý ročník konference Finančně gramotná a podnikavá škola, který se uskuteční 18. září 2024 v hotelu Duo v Praze. Již tradičně vám představíme nejnovější poznatky a trendy v oblasti finanční gramotnosti a podnikavých dovedností.

Konference je navržena tak, aby vám poskytla nejen teoretické znalosti, ale především praktické dovednosti, které můžete okamžitě začlenit do výuky. Máme pro vás připravené inspirativní příběhy z řad vašich kolegů pedagogů, kteří úspěšně integrovali finanční gramotnost a podnikavost do svých školních programů..

Významným bodem konference bude představení nové vize projektu Finanční gramotnost do škol, kde zjistíte, jaké novinky a inovace připravujeme. Cílem projektu je podívat se komplexně na problematiku začlenění finanční gramotnosti a kultivovat její výuku co do formy, tak obsahu výuky do takové míry, kdy se školy stávají lokálními a národními leadery. Zároveň vás seznámíme s naší novou interaktivní platformou yourchance academy, která nabízí on-line moduly a lekce zaměřené na různé aspekty finanční gramotnosti. Aplikace je určena široké veřejnosti a věříme, že i vám jako učitelům nabídne nový interaktivní způsob, jak efektivně zapojit žáky do procesu učení. V blízké době spustíme další témata - Zapojení do společnosti, Trh práce a podnikání a Seberozvoj.

Díky interaktivním workshopům a panelovým diskuzím mezi učiteli, předními odborníky z praxe, zástupci státních institucí i úspěšnými podnikateli v oblasti umělé inteligence, získáte nejen teoretické znalosti, ale i praktické návody, jak tato témata prezentovat žákům zajímavě a srozumitelně. Těšit se můžete na 2 speciální hosty, kteří vám přiblíží, jak může AI ovlivnit vzdělávací procesy a způsoby, jak tuto technologii efektivně využít ve školním prostředí.

Konference Finančně gramotná a podnikavá škola je ideálním místem pro všechny učitele, kteří chtějí nejen rozšířit své vědomosti a dovednosti, ale také navázat kontakty s předními odborníky a kolegy pedagogy z celé České republiky. Máte příležitost stát se součástí komunity, která aktivně formuje budoucnost vzdělávání v naší zemi. Na webu konference se již můžete registrovat a nahlédnout na kompletní program.

Těším se na vaši účast!

Václav Štípek, manažer projektu Finanční gramotnost do škol