Brány finálových kol soutěže Rozpočti si to! se pomalu otevírají

20.05.2024

V pořadí již 11. ročník interaktivní soutěže Rozpočti si to! má za sebou základní kola. Soutěžní týmy z 2. stupně základních škol a středních škol se utkaly ve sběru soutěžních bodů tzv. chechtáků. A patnáct pozvaných týmů z obou kategorií přijede bojovat o konečné umístění do krásných prostor České národní banky. Zde vystoupí před čtyřčlennou porotou 31. 5. 2024 týmy ze základních škol a 6. 6. 2024 ze středních škol. Porota rozdá týmům za jejich výkony svou porci bodů a tím rozhodne o konečných vítězích ročníku 2023/2024.

Soutěž Rozpočti si to! přináší pevné základy tvorby osobního či rodinného rozpočtu. Rozvíjí znalosti ve finanční gramotnosti, schopností učit se a pracovat s informacemi, zvyšuje kompetence k podnikavosti, týmové spolupráci a tvořivosti. A také rozšiřuje digitální kompetence jako je příprava prezentace, střih videa a další. Samotné finále umožní účinkujícím postavit se před odbornou porotu a ukázat své prezentační dovednosti a prodat svou dlouhodobou práci. A získat tím velkou životní zkušenost.

"Můj první skutečný kontakt s finanční gramotností přišel na konci základní školy, kdy jsem nastoupila na svou první brigádu a začala si vydělávat vlastní peníze. Byl to pro mě klíčový moment, kdy jsem se musela naučit, jak s penězi správně nakládat. Soutěž 'Rozpočti si to!' poskytuje mladým lidem podobné 'wake up' momenty skrze interaktivní a praktické výzvy, které je připravují na finanční nezávislost" sdělila Tereza Kouklová managing partner společnosti SFG holding.

Každý tým si na finále připraví 10 minutové představení své herní rodiny a jejího příběhu, které doplní o tři hlavní poznatky získané během soutěže. Zvláštním úkolem pro letošní ročník je zařadit do vystoupení, jak jim soutěž pomohla rozvinout kritické myšlení.

"Rozpočti si to! je pro mě ukázkou skutečně smysluplné aktivity s vysokou přidanou hodnotou. Finanční gramotnosti a kritického myšlení není nikdy dost a v současném světě se bez nich snad nedá úspěšně fungovat. Jsem rád, že se Rozpočti si to! děti a učitelé rádi účastní a v minulých 2 ročnících jsem byl nadšen z jejich znalostí a schopností" uvádí Pavel Gernt manažer zodpovědného hraní a compliance společnosti Sazka.

Odborná porota bude hodnotit obsah i formu vystoupení a po zodpovězení doplňujících otázek přidělí týmům chechtáky. Pokud k finálovému vystoupení přistoupí celý tým dostatečně kreativně, zajímavě či originálně, není vyloučené, aby tým z posledního místa mohl ještě zvítězit.

"Se společností yourchance spolupracujeme již řadu let a velmi rádi. Její projekty mají smysl a soutěž Rozpočti si to! je toho příkladem. Zadání nutí děti a studenty nejen přemýšlet o tématu z oblasti finanční gramotnosti, ale především své myšlenky umět smysluplně a srozumitelně reprodukovat nejen svým vrstevníkům ale také dospělým a odborníkům. Laťka je z předcházejících ročníků nasazena velmi vysoko, ale přesto jsem si téměř jistá, že se úroveň a kreativita soutěžních týmů opět posune o stupínek výš" říká Lenka Klimentová PR specialistka a tisková mluvčí společnosti Česká mincovna.

Ocenění nečeká jen na vítěze, ale každý účastník finále obdrží diplom a menší ceny za úspěšné dokončení soutěže. Navíc, tři nejlepší týmy z každé kategorie získají speciální ceny od našich partnerů. Součástí programu bude i prohlídka Návštěvnického centra ČNB, která umožní účastníkům nahlédnout do zákulisí české národní měny a ekonomiky.

Děkujeme všem zúčastněným týmům základních a středních škol, které se zapojily do letošního ročníku, a přejeme účastníkům finále, ať si ho hlavně užijí a získají cenné zkušenosti do reálného života.

Partnery soutěže Rozpočti si to! jsou: