0
Účastníků ročně
0
Certifikovaných škol v roce 2020
0
Krajů
0
Soutěží

 

 

Projekt Finanční gramotnost do škol

Finanční gramotnost do škol  je nejkomplexnější projekt rozvoje finanční gramotnosti v ČR,  je jedním z projektů společnosti yourchance o.p.s. a pomáhá vytvářet finančně gramotné školy. 

Cíle projektu

  • Vytvářet v kooperaci se školami prostředí, které umožní rozvoj finančně gramotné a podnikavé mladé generace
  • Poskytovat učitelům potřebnou metodickou podporu k moderní výuce finanční gramotnosti a podnikavosti na základních i středních školách
  • Vytvářet výukové materiály  které budou splňovat požadavky Standardů finanční gramotnosti, vycházet z praktických zkušeností a v praxi využitelných informací
  • Vytvářet platformu pro sdílení zkušeností a vzájemnou podporu mezi školami i školami a odborníky z praxe

 

Přispějte na konto veřejné sbírky yourchance a projektu Finanční gramotnost do škol

 8418245001/5500

Další možností, jak podpořit naše aktivity, je zapojit se do projektu Checták pomáhá.