Finanční gramotnost do škol

nejkomplexnější projekt finančního vzdělávání pro školy, učitele a žáky

realizovaný obecně prospěšnou společností yourchance

Projekt Finanční gramotnost do škol

Finanční gramotnost do škol  je jedním z projektů společnosti yourchance o.p.s. a pomáhá ředitelům a učitelům vytvářet prostředí pro vznik finančně gramotné školy. 

Cíle projektu

  • Vytvářet v kooperaci se školami prostředí, které umožní rozvoj finančně gramotné a podnikavé mladé generace
  • Poskytovat učitelům potřebnou metodickou podporu k moderní výuce finanční gramotnosti a podnikavosti na základních i středních školách
  • Vytvářet výukové materiály  které budou splňovat požadavky Standardů finanční gramotnosti, vycházet z praktických zkušeností a v praxi využitelných informací
  • Vytvářet platformu pro sdílení zkušeností a vzájemnou podporu mezi školami i školami a odborníky z praxe

 

Pomozte nám být ještě lepší

Tyto stránky informují o projektu, jeho akcích, aktivitách a nabízí různé nástroje pro výuku finančního vzdělávání pro učitele, žáky i rodiče. 
 
Naším cílem je vytvořit stránky, které pro Vás budou prvním místem, kam si přijít pro inspiraci, pomoc a tip, jak na výuku finanční gramotnosti... Aby web cílil co nejpřesněji a nabídl pro Vás maximum potřebných informací a podkladů, velmi nám pomohou Vaše názory v připraveném dotazníku, který zabere max. 5 minut.
 
Děkujeme za Vaše cenné názory a vyplnění dotazníku!
 

Naše služby

Certifikace Finančně gramotná škola

Pomůžeme vám zapracovat téma finanční gramotnosti do RVP a to takovým způsobem, který odpovídá Standardům finanční gramotnosti.

Certifikát Finančně gramotný a podnikavý účitel

Poskytujeme učitelům a ředitelům škol, které vnímáme jako hlavní držitele know how a hodnoty vzdělávání v daném regionu, kvalitní zdroje, ze kterých se mohou vzdělávat a využívat je v rámci své výuky.

DVPP

Certifikované vzdělávání pro učitele základních a středních škol v oblasti finanční gramotnosti a podnikavosti

Projektové dny pro učitele ZŠ

Naučíme vás, jak si můžete sami udělat ve škole projektový den tak, aby to bavilo vás i vaše žáky.

Projektové dny pro žáky ZŠ a SŠ

Zrealizujeme u vás ve škole projektový den na téma finanční gramotnosti a podnikavosti pro vaše žáky.

Přednášky a workshopy se studenty

Naši lektoři pro vás udělají přednášky a workshopy. Působíme na ZŠ i SŠ

Konference

Pravidelně pořádáme konferencei Finančně gramotná a podnikavá škola

Inspirace z praxe

Inspirujete se od svých kolegů z jiných škol a zapojte se do veřejných kulatých stolů.

Soutěže

Zapojte se se svými studenty do soutěže Rozpočti si to! Vhodné pro ZŠ i SŠ

Slovník

Vyhledejte si klíčové pojmy z finanční gramotnosti

Materiály pro studenty SŠ

Inspirujete se těmito materiály

Materiály pro studenty ZŠ

Inspirujte se vhodnými materiály pro žáky základní školy

Samostudium pro učitele

Další materiály a inspirace k samostudiu v oblasti finanční gramotnosti a podnikavosti

Další projekty

Global Money Week a další projekty, do kterých se můžete zapojit nebo které jsme realizovali

0
Účastníků ročně
0
Certifikovaných škol
0
Krajů
0
Soutěží

Reference

Musím říci, že spolupráce s yourchance o. p. s. je pro naši školu velkým krokem vpřed. Poděkování patří zakladelkám a lidem z této organizace, kteří věnují svoji sílu a úsilí v projektech, které podporují rozvoj a schopnosti člověka, zvláště v dnes důležitých tématech, jako finanční gramotnost a podnikavost. Jsme velmi rádi, že i nadále pokračuje naše spolupráce, jelikož naši žáci byli nadšeni z projektových dnů, soutěží a aktivit, které vznikají pod hlavičkou Finančně gramotné školy. V návaznosti na tuto problematiku velmi doporučují vzdělaní v oblasti finanční gramotnosti a podnikavosti, které jsme s yourchance absolvovali a tyto kurzy byli velmi inspirativní a příkladem dobré praxe, které jsme mohli využít ve výuce.

Martin SvobodaSŠ technická a ekonomická Brno

Milá paní Jano, chtěla bych Vám i Vašemu týmu ještě jednou poděkovat za úžasnou akci minulou středu v Olomouci na téma finanční gramotnost a podnikavost ve školách. Byly jste s kolegyněmi doslova balzámem na moji mysl i duši:-) Prostudovala jsem si web i knihy, které jsme dostali, je to BOMBA! Už teď se těším, jak o aktivitách yourchance promluvím s pedagogy a vedením škol u nás v regionu MAS MORAVSKÉ BRÁNY. Propojení vidím i u svého podnikatelského záměru "Muchlinka - dětská hračka s příběhem". Velmi jste mě s kolegyněmi nainspirovaly a namotivovaly k další práci s dětmi. VY TO DĚLÁTE OPRAVDU SKVĚLE! Přeji všem do yourchance pohodu, energii a báječné nápady!

Petra Kamelandrováúčastnice kurzu

Dobrý den, rád bych Vám velice poděkoval za skvěle provedené projektové dny, žáci i kolegové byli nadšeni.

Milan Chylíkředitel školy, Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace