Příběh projektu Finanční gramotnost do škol

aneb jak to všechno začalo

Jak to všechno začalo....

Projekt Finanční gramotnost obecně prospěšné společnosti yourchance  vznikl z myšlenky obou spoluzakladatelek Ing. Gabriely Štikové a Jany Merunkové, které učily původně finanční gramotnost a podnikavost děti v dětských domovech. Postupem času si ale uvědomily, že téma finanční gramotnosti a podnikavost se týká mnohem širší skupiny lidí.

Proto vznikl z původního projektu Podnikam.eu projekt Finanční gramostnost do škol, Podnikavost a Začni správně.  V době vzniku projektu byla finanční gramotnost v České republice ještě v plenkách a obě spoluzaklatadelky vyšlapávaly cestičky tak, aby se finanční gramotnost stala součástí výuky na základních a středních školách. Byly součástí několika pracovních skupin na ministerstvu a přípomínkovaly i strategii finančního vzdělávání.

Koncepce projetku vychází z hodnot, které obě zakladatelky ve svých životech uplatňují a zároveň zajišťuje pro školy nezávislost v podobě zákazu propagace jakýchkoli konkrétních finančních produktů. Působíme i jako rozcestník ve finanční gramotnosti. Na našich webových stránkách najdete kromě našich materiálů i řadu dalších užitečních zdrojů, ze kterých můžete při své výuce čerpat.

Projekt Finanční gramotnost do škol funguje už více jak osm let a zaměřuje se primárně na učitele základních a středních škol. Učitele chápe jako hybatele vzdělanosti.  Mají zásadní vliv na kvalitu vzdělání dětí i mladých dospělých, často suplují některé nefunkční mechanismy v rodinném prostředí, umožňují dětem i studentům vidět cesty jejich životů v různých souvislostech.

Projekt má za cíl vytvářet spolu se školami funkční systémy výuky finanční gramotnosti a podnikavost ve školách. Umožnit učitelům získat kvalitní vzdělání, které vychází ze Standardů finanční gramotnosti i z praktických zkušeností. Chceme také vytvářet platformu pro sdílení zkušeností napříč školami, propojot klíčové hráče v oblasti vzdělání.  Našim cílem je, aby ve školách zůstávalo kvalitní know how v podobě  kvalifikovaných učitelů, kteří vidí ve své práci smysl a jsou otevřeni učit se novým poznatkům.

 

Průvodce celým projektem pro studenty a žáky je Rosťa Rozpočtář.  

Jedinečnost projektu

Hodnoty projetku

Nezávislost - v rámci našich aktivit nepropagujeme žádné konkrétní produkty finančních institucí, provozujeme vedlejší komerční činnost, která nám umožní částečné samofinancování projektu

Otevřenost - jsme otevření různým směrům chápání finančního vzdělávání a odkazujeme i na další zdroje

Odbornost - součástí projektového týmu jsou kvalitní odborníci na výuku i systémové změny v oblasti finanční gramotnosti

Inovativnost - využíváme moderní technologie pro řízení i obsahovou část projektu, podporujeme interaktivní formy výuky