Téma měsíce

Každý měsíc vám předkládáme určité téma měsíce s jasnou pravidelnou strukturou. 

Téma je dílčím tématem z oblasti finanční gramotnosti nebo podnikavosti a je voleno v souladu s dalšími akcemi projektu. K dané problematice si zde můžete dohledat nejrůznější informace, ať již zpracované našimi experty a odborníky nebo jako odkazy na ostatní instituce a organizace, věnující se tomuto tématu.

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017:

červen           Dobrovolnictví

březen           Daně aneb na co myslet při vyplňování formulářů

únor               Budování osobní značky v internetové době 

leden             Moje jméno, moje značka

září                 Finanční vzdělávání

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016:

červen            Mediální gramotnost

květen            Zadluženost a exekuce

duben             Ochrana spotřebitele

březen            Občanské poradenství

únor               Reklama a finance

leden              Kudy kam a jak dál?

prosinec         Trendy v investování

listopad          Rozvoj podnikavosti

říjen                Životní situace z pohledu financí

září                  Výuka finanční gramotnosti

Archiv 2012 - 2015

Témata měsíce z minulých ročníků si můžete najít v archivu, uloženém na našem původním webu.