Smysl a cíle projektu

  • metodicky podpořit a zatraktivnit výuku finanční gramotnosti na ZŠ a SŠ
  • postavit výukové materiály na prakticky využitelných informacích a zkušenostech
  • poskytnout ucelené informace k tématu finanční gramotnosti v takové formě, která bude snadno využitelná při výuce na ZŠ a SŠ
  • vytvořit a poskytnout zajímavé pomůcky podporující interaktivní přístup k výuce
  • umožnit sdílení zkušeností odborníků z praxe
  • podílet se na prevenci předlužení rodin v ČR, podílet se na prevenci předlužení rodin v ČR