Přehled zajímavých projektů k finančnímu vzdělávání

ABC finančního vzdělávání, o.p.s.

Provozuje hru FinGrPlay a vytváří i další zajímavé výukové nástroje. Pořádá také semináře pro učitele, firmy i veřejnost...

Více informací

Zodpovědně s penězi - AISIS, z.ú

Pokračování projektu Rozumíme penězům - program zaměřený na finanční vzdělávání dětí a učitelů (MŠ / ZŠ). Velmi dobře zpracované metodické materiály vyvíjené ve spolupráci s učiteli!

Nový projekt Škola zodpovědného spotřebitele se zaměřuje na téma ochrany spotřebitele (ZŠ/SŠ).

Více informací

Junior Achievement, o.p.s.

Programy k finančnímu vzdělávání: Moje první peníze (MŠ), JA Poznej svoje peníze (ZŠ, SŠ), JA e-Ekonomie (SŠ)

Více informací

Abeceda peněz - Česká spořitelna

Program pro žáky 1. stupně ZŠ je realizován hravou formou, při které si žáci vyzkouší podnikání. Program je tedy zaměřen více na širší rozvoj podnikavosti než na finanční gramotnost jako takovou, během programu se však žáci mj. seznámí s tím, jak funguje banka, jak se vydělávají peníze či jak se tvoří cena.

Více informací

Finance pro radost - Marcela Hrubošová

Kuřátko Pípo jako pomocník při finančním vzdělávání dětí, vzdělávací Akademie pro všechny věkové skupiny

Více informací

Bankéři do škol - Česká bankovní asociace

Programy přednášek na školách zaměřených na kybernetickou bezpečnost + zábavný video-seriál Inspektor v nesnázích; ČBA podporuje i další projekty finančního vzdělávání, např. seriál Bankovkovi

Více informací

ČSOB pro školy

Interaktivní přednášky bankéřů pro žáky ZŠ a SŠ s vizuálně hezky připravenými materiály, hravou formou

Více informací

Den finanční gramotnosti - Partners Financial Services, a.s.

Přednášky nezávislých finančních poradců na školách, pro firmy, pro rodiče či pro seniory.

Více informací

Abeceda rodinných financí - Provident Financial s.r.o.

Cílem projektu je přispět ke zlepšení finanční vzdělanosti občanů. Semináře a e-learningový kurz učí porozumět světu osobních financí, zdůrazňují důležitost kontroly vlastních příjmů a výdajů a vedou účastníky k informovanému a odpovědnému zacházení s vlastními penězi.

Více informací

Peníze hrou - Jana Kaspar

Kurzy alternativní finanční gramotnosti kombinují odborné informace a osobní rozvoj - propojují téma s emoční inteligencí, tancem apod. Zaměřeno zejména na dospělou populaci.

Více informací