Pro veřejnost

Pro veřejnost pořádáme konference, kulaté stoly, vydáváme publikace, zajišťujeme webináře, jsme organizátorem celosvětové konference Global Money Week v ČR, spolupracujeme s partnery na rozvoji tématu finanční gramotnosti. Každé čtvrtletí vyhlašujeme aktuální téma, kterému se detailně věnujeme, včetně relevantních výstupů pro učitele.