Pracovní sety pro II. stupeň ZŠ

Materiály pokrývají základ finanční gramotnosti (v souladu s RVP); slouží dobře k uvození daného tématu, které pak může učitel s žáky dále rozpracovávat pomocí dalších nástrojů.

Ke stažení zde