Přednášky a workshopy

Přednášíme na školách po celé republice, ročně naše akce navštíví průměrně 1500 žáků. Kromě toho pořádáme přednášky a workshopy také v průběhu Global Money Week na konci března.

Mezi naše hlavní témata patří hospodaření s penězi, domácí rozpočet, správné a odpovědné zadlužování, znalost finančních produktů. Umíme ušít přednášku na míru dle dohody s danou školou. Zajišťujeme setkání s odborníky, pořádáme workshopy vedené lektorem, organizujeme setkání s podnikateli.

Doporučená délka přednášky:                       1,5 hodiny (tj. dvě vyučující hodiny)

Doporučený počet účastníků na lektora:     2 třídy

Po dohodě můžeme zajistit souběžně dvě přednášky (se dvěma lektory) nebo dvě postupně. Taktéž připravíme přednášky i na jiná, nežli uvedená témata.

Přednášky jsou pro školy zdarma (lektorné hradí donátor projektu, počet přednášek je omezený).

Témata pro ZŠ

 1. Úvod do finanční gramotnosti
 2. Zdravé finanční návyky
 3. Rodinný rozpočet
 4. Práce s informacemi
 5. Sny a cíle – plánování úspěšného života
 6. Co chci dělat, až budu dospělý
 7. Podnikání a podnikavost

Témata pro SŠ

 1. Zdravé finanční návyky
 2. Dlouhodobý finanční plán a domácí rozpočet
 3. Pasti dnešní doby (dluhová problematika)
 4. Základy finančních produktů
 5. Investice
 6. Ochrana spotřebitele
 7. Sny a cíle – plánování úspěšného života
 8. Já za pět let
 9. Práce s informacemi

Přednášky odborníků z praxe:

Dokážeme pro Vás zajistit též přednášku odborníka z praxe nebo účast úspěšného podnikatele, který se s dětmi podělí o svůj příběh.

Akce pořádané v rámci Global Money Week 2019 probíhají pod záštitou MŠMT a MFČR.