Kulaté stoly

Smyslem kulatého stolu je propojit zástupce škol mezi sebou (ZŠ, SŠ, popř. i VŠ), se státní správou, zástupci (neziskových) organizací a s podnikateli v kraji, prodiskutovat uvedená témata a předat si vzájemně zkušenosti

Výsledkem je domluvení konkrétních kroků, které v daném kraji pomohou ke zkvalitnění výuky a rozvoje těchto oblastí. 

V rámci akce bude také představena koncepce Finančně gramotná škola.

Kulatý stůl Finančně gramotná škola pořádáme ve vybraných krajích v průběhu celého roku. 

V současné době připravujeme další kulatý stůl, o přesném datu a místě Vás budeme informovat zde.