Metodický workshop s učiteli Finančně gramotná škola 

Smyslem metodického workshopu Finančně gramotná škola poskytnout učitelům metodickou podporu při zavádění a rozvoji finančního vzdělávání ve škole. 

Workshop respektuje zadání od vedení školy a je realizován v interaktivní gamifikované podobě založené na principech koučování a mentorování. 

V průběhu workshopu se zabýváme způsoby výuky a konkrétními tématy finanční gramotnosti. Podporujeme ji jako důležité téma a součást společenské poptávky, jejíž význam roste. Věříme, že by se mohlo stát s Vaší pomocí ještě významnější součástí kompetencí žáků školy.

Výsledkem společné práce účastníků a lektora je vytvoření metodiky Jak rozvíjíme finanční gramotnost v naší škole, která bude respektovat jak požadavky Standardů finanční gramotnosti a RVP, tak konkrétní potřeby školy, učitelů i žáků. Po jejím schválení odborným garantem projektu získá škola bronzovou úroveň certifikátu Finančně gramotná škola (více o certifikačním procesu ZDE). 

 

PRO KOHO JE WORKSHOP URČEN:

  • pro učitele ZŠ nebo SŠ a další pracovníky školy - pro všechny, kteří se jakkoliv dotýkají finančního vzdělávání ve škole 
  • naši efektivní spolupráci během workshopu podpoří, když se před ním účastníci seznámí s tímto portálem Finanční gramotnost do škol

CENA: 

  • workshopy pořádáme na školách ZDARMA (lektorné hradí donátor projektu). 
  • škola hradí pouze cestovné hromadnou dopravou pro lektora/lektory, popř. jízdné 3 Kč / km u škol, které jsou hůře dostupné

VARIANTY:

  • 1/2 denní workshop (3-4 hod) + následné 2 hodiny pro vytvoření metodiky
  • celodenní workshop (6 hod) (již obsahuje vytvoření metodiky)

VYBAVENÍ (požadavky na školu):

  • vhodná místnost s projektorem (interaktivní tabulí), flipchartem (tabulí) a přístupem na internet

 

Před konáním samotného workshopu je nutné uspořádat úvodní schůzku, abychom získali co nejvíce informací o systému výuky finanční gramotnosti na vaší škole a přizpůsobili tak workshop Vašim potřebám.