Certifikáty

CERTIFIKÁT A JEHO DALŠÍ ÚROVNĚ

Po zpracování metodiky získá škola certifikát Finančně gramotná škola. Kromě papírové podoby obdrží také elektronickou známku, kterou může umístit na své webové stránky apod. Certifikát má 3 úrovně – bronzovou, stříbrnou a zlatou. Každá úroveň má určitá kritéria, která musí škola splnit, aby daný certifikát získala. Pro školy, které se stanou lídry na poli rozvoje finanční gramotnosti, je do budoucna připravena ještě Diamantová úroveň certifikátu.


Bronzový certifikát

Jestliže škola projde výše uvedeným procesem, jenž završí zpracováním metodiky, získá základní = bronzovou úroveň certifikátu. Na bronzový certifikát tedy stačí splnit 2 základní kritéria:

  • učitelé absolvují jeden z workshopů Finančně gramotná škola
  • škola zpracuje svou metodiku „Jak rozvíjíme finanční gramotnost na naší škole“, kterou následně schválí odborný garant projektu
  • odborný pracovník projektu se také podívá na uchopení problematiky ŠVP a dá případná doporučení na změny i v tomto dokumentu

Stříbrný certifikát

Pro získání stříbrného certifikátu musí škola z hlediska rozvoje finanční gramotnosti přidat do své vzdělávací praxe další aktivity s žáky a také začít toto téma komunikovat vůči svému okolí. Celkově tedy škola musí splnit tato kritéria:

1 na úrovni školy

▲ Supervize v hodině – lektor se přijde podívat do několika hodin výuky a potvrdí, že i v praxi škola postupuje podle metodiky, kterou vytvořila;

▲ Video-reportáž nebo Příklad dobré praxe:

  • Video-reportáž „Jak rozvíjíme FG na naší škole“ – škola může takto komunikovat příklad dobré praxe nebo aktivitu s žáky (projektový den, workshop, prezentaci pro mladší spolužáky). Reportáž mohou natočit i sami žáci a také ji přihlásit jako bonusový úkol do soutěže Rozpočti si to!;
  • Příklad dobré praxe – škola podrobně popíše svůj příklad dobré praxe a udělí souhlas k jeho šíření na další školy. Příklad může popsat slovně nebo k němu natočit audio-vizuální materiál. I do této aktivity lze zapojit žáky;

2 na úrovni učitelů

▲ Kurz DVPP – škola má zájem o další rozvoj učitelů v oblasti FG a vyslala alespoň 1 učitele na každých 200 žáků na akreditovaný kurz v rámci DVPP v rozsahu min. 8 hodin.

3 na úrovni žáků

▲ Projektový den nebo aktivita se žáky se zapojením odborníků z praxe

  • Projektový den na téma FG pro žáky – díky této aktivitě se téma dostane od učitelů i k žákům a jejich rodičům. Škola ho může zrealizovat sama nebo si najmout externího partnera z praxe. Pro získání další úrovně certifikátu pak předá pouze výstupy (ideálně audio-vizuální). Škola splní tento bod automaticky při realizaci projektového dne „Rozpočti si to!“;
  • Aktivita s odborníky z praxe – žáci by měli mít možnost potkat se s odborníky z praxe, a to buď ve škole (přednáška / workshop / beseda …), nebo u zaměstnavatelů (exkurze …).

Takovouto aktivitou musí projít během studia většina žáků školy (min. 70 %)

4 na úrovni okolí školy

▲ škola komunikuje svoje aktivity na podporu FG na webu školy, popř. i dalšími cestami


Zlatý certifikát

Pro získání 3. úrovně musí škola splnit všechny body předchozích úrovní a dále je rozvíjet. Tam, kde měla možnost na stříbrné úrovni zrealizovat jenom jednu ze dvou aktivit, tam na zlaté úrovni musí splnit obě aktivity. Navíc musí přidat další aktivity na úrovni žáků

a svého okolí. Celkově je tedy pro zisk zlatého certifikátu zapotřebí zrealizovat tyto aktivity:

1 na úrovni školy

► Vytvoření metodiky (vč. případný úprav v ŠVP)

► Supervize v hodině

► Video-reportáž

► Příklad dobré praxe

2 na úrovni učitelů

► Kurz DVPP – škola vyslala alespoň 2 učitele na každých 200 žáků na kurz v rámci DVPP v rozsahu min. 8 hodin.

3 na úrovni žáků

► Projektový den pro žáky na téma FG

► Aktivita se žáky se zapojením odborníků z praxe – každý žák má možnost absolvovat alespoň 1x ročně přednášku s odborníkem z praxe nebo exkurzi týkající se FG

► Soutěž „Rozpočti si to!“ – alespoň 1 školní tým (v každé kategorii, která škole náleží) se zúčastní soutěže. Soutěž je opět aktivita zaměřená přímo na žáky, pomáhá tedy ke komunikaci a dalšímu rozvoji tohoto tématu na škole;

4 na úrovni okolí školy

► škola komunikuje svoje aktivity na podporu FG všemi možnými cestami

► škola zrealizuje nápad, jak zapojit do rozvoje FG i rodiče

► škola spolupracuje při rozvoji FG s jinými školami