Finančně gramotná škola

Certifikace školy

FINANČNĚ GRAMOTNÁ ŠKOLA

Cesta k certifikátu

Na základních i středních školách je  už několik let povinná výuka finanční gramotnosti - je zasazena do jednotlivých RVP. V rámci Školního vzdělávacího programu (ŠVP) k tomuto tématu přistupují školy různými způsoby. 

Proto jsme se rozhodli pomoci jednotlivým školám tuto problematiku kvalitně uchopit (od ŠVP až po výukové nástoje).

Co je Finančně gramotná škola?

  • metodická pomoc škole - za pomoci našeho kvalifikovaného lektora a metodika se škola podívá na to, jak má uchopenou problematiku finanční gramotnosti, na čem je možné dále stavět a o co výuku rozšířit.
  • komplexní pohled na problematiku finanční gramotnosti a možnost zefektivnit její výzku

Výsledkem je udělení certifikátu Finančně gramotná škola

Certifikát má 3 úrovně bronzovou, stříbrnou a zlatou. Pro excelentní školy je navíc připravena ještě diamantová úroveň.

Každá úroveň má určitá kritéria, která musí škola splnit, aby daný certifikát získala. Postupně se tak zaměřujeme na cílové skupiny:

  • učitelé a ředitelé škol jako trvalá hodnota školy
  • žáci jako podpora komunikace tématu finanční gramotnosti
  • okolí školy jako platfoma pro posílení tématu na celospolečenské úrovni  a prevence zadlužení

 

Sjednejte si úvodní schůzku

Na úvodní schůzce (s vedením školy) Vás náš lektor seznámí s celým procesem certifikace a s různými výukovými nástroji, které při něm můžete využít. 

Spolu s lektorem prodiskutujete, jak se na Vaší škole vyučuje finanční gramotnost, jaké cítíte mezery a slabší místa a s jakými otázkami potřebujete pomoci. 

Více informací a kontaktní formulář

BRONZOVÝ certifikát

První úroveň certifikátu Finančně gramotná škola se zaměřuje na učitele jako na trvalou hodnotu pro školu a také na školní dokumenty, jako je např. ŠVP. 

STŘÍBRNÝ certifikát

Pro získání stříbrného certifikátu musí škola z hlediska rozvoje finanční gramotnosti přidat do své vzdělávací praxe další aktivity s žáky a také začít toto téma komunikovat vůči svému okolí. 

ZLATÝ certifikát

Pro získání zlaté úrovně musí škola splnit všechny body předchozích úrovní a dále je rozvíjet. Tam, kde měla možnost na stříbrné úrovni zrealizovat jenom jednu z více aktivit, tam na zlaté úrovni musí splnit obě aktivity. Navíc musí přidat další aktivity na úrovni žáků a svého okolí. 

DIAMANTOVÝ certifikát

Diamantová úroveň je určena excelentním školám v oblasti finančního vzdělávání. Takováto škola se stane tzv. "lokálním leadrem" a sama vede další školy a učitele a předává jim své zkušenosti. 

Škola má propracovaný systém finančního vzdělávání a umí ho propojovat s dalšími oblastmi. Pořádá akce s tematikou financí a rozvoje podnikavosti i pro jiné školy nebo pro veřejnost apod. Žáci učí jiné žáky (z nižších ročníků / jiných škol apod.), popř. i další cílové skupiny (např. senioři). Učitelé pomáhají v rozvoji učitelů z jiných škol a budoucích učitelů.