Finanční vzdělávání pro učitele ZŠ formou webinářů

Učitelům základních škol nabízíme vzdělávací program probíhající formou webinářů (on-line). Účastníci si osvojí znalosti potřebné ke kvalifikované výuce finanční gramotnosti v rámci ŠVP. Získají doporučení na odbornou literaturu a nástroje moderní výuky, které mohou ve svých hodinách využít. Po úspěšném absolvování kurzu účastníci získají certifikát.

Hodinová dotace:     4 x 2 hodiny + 1 hodina závěrečný on-line test

                                     Ve vypsaných termínech v čase od 19:00 - 21:00

Cena:                          2 700 Kč/ osoba (pozn. účastnický poplatek lze hradit z tzv. šablon)

Obsah kurzu:

  1. Úvod do finančního vzdělávání
  2. Finanční instituce a finanční produkty
  3. Rodinné finance a rozpočet domácnosti
  4. Fungování trhu, ochrana spotřebitele a podnikatelský přístup

Maximální počet účastníků:                25

Nutné vybavení:                                    notebook/PC, internet, OS minimálně Windows XP

Odborný garant a hlavní lektor:         Ing. Kateřina Lichtenberková 

Číslo akreditace MŠMT:  17679/2015-1-597    

Mám zájem o další informace