Informace o kurzu Rozvoj podnikavosti pro učitele gymnázií, SOŠ a SOU se simulací (2 x 8 hodin) s možností registrace

 

KURZ SE USKUTEČNÍ 10. - 11. 5. 2018

Účastníci kurzu si osvojí znalosti a dovednosti (kompetence) potřebné ke kvalifikované podpoře rozvoje podnikavosti, iniciativy a kreativity žáků. Smysl pro podnikavost a iniciativu je jednou z klíčových kompetencí definovaných na úrovni EU.

 
Kurz je postaven na využití simulace Start-up Business Simulation, v ČR exkluzivně zastupované společností Smarter Training and Consulting. Jedná se o interaktivní, zážitkovou a vysoce praktickou formu výuky, která umožní účastníkům, aby si na vlastní kůži vyzkoušeli založení vlastní firmy od podnikatelského záměru až po její reálný provoz. Účastníci simulace díky této praktické zkušenosti mohou zhodnotit na základě mnoha faktorů, zda jejich prvotní nápad je vhodný pro podnikání, ale také to, co všechno podnikání obnáší.V tomto kurzu mají tedy učitelé možnost vyzkoušet si tento výukový nástroj pro komplexní pochopení problematiky podnikání, vč. návazných ekonomických ukazatelů a disciplín, a také zvážit jeho využití při výuce žáků. V rámci simulace pracují účastníci v týmech a díky tomu si mj. rozvíjí i měkké dovednosti a tzv. "podnikavé" kompetence.

Účastníci obdrží certifikát po absolvování kurzu.

Hodinová dotace:                  2 x 8 hodin

Místo konání:                         společnost Smarter, Vilová 8, 100 00 Praha 10

Termín konání:                    10. - 11. 5. 2018

Cena:                                          5 900 Kč/osoba

 

Obsah kurzu:

  • Úvod do problematiky
  • Pricipy podnikání formou simulace
  • Využití simulace v pedagogické praxi
  • Iniciativa a kretativita v praxi
  • Závěrečný test

Metodické zázemí:

Metodika využívaná v rámci tohoto programu je chráněna ochrannými známkami BTI Ltd® v oblasti simulace a yourchance® v oblasti metodického přístupu a aplikace do výuky. Filosofickoteoretickým zázemím je systemický přístup, který umožňuje pracovat s jednotlivci s plným respektem k jejich osobnosti a hodnotovému systému a vůči skupinám využívá principu reflektované a řízené synergie. Metodiky zakládající se na systemickém přístupu jsou v komerční praxi využívány zejména v oblasti koučování. Systemický přístup v naší metodice výuky maximalizuje využití vnitřního potenciálu účastníků programu, staví na využitelných zkušenostech účastníků z minulosti, umožňuje vysokou míru jejich sdílení, avšak současně důsledně dbá na myšlenkové uchopení nově nabytých znalostí každým jednotlivým účastníkem a vědomé provázání těchto znalostí do vlastní praxe.

Maximální počet účastníků:               20

Garant kurzu:                                   Ing. Kateřina Lichtenberková

Lektoři:                                                Ing. Kateřina Lichtenberková a další odborníci

Číslo akreditace                                   MŠMT: 25157/2016-1-812