Finanční vzdělávání pro učitele SŠ (16 hod.)

Vzdělávací program je určený učitelům gymnázií, SOŠ a SOU.
 
Účastníci si osvojí:
 • znalosti potřebné ke kvalifikované výuce finanční gramotnosti.
Získají:
 • doporučení na odbornou literaturu
 • proberou výukové nástroje, které mohou ve svých hodinách využít
 • po absolvování kurzu obdrží účastník certifikát.

Forma kurzu: prezenční

Absolvováním tohoto kurzu máte splněnou jednu z podmínek získání Stříbrného certifikátu školy

Obsah kurzu:

 • Úvod do finančního vzdělávání a základní pojmy, metodická doporučení k výuce
 • Nakupování a placení
 • Hospodaření domácnosti
 • Finanční rezervy a investice
 • Půjčky a dluhová problematika
 • Podnikatelský přístup k finančnímu řízení
 • Fungování trhu a cenová politika 

Průběh kurzu:

 • individuální práce
 • práce v menších a větších skupinách ( v prezenční formě)
 • práce s různými výukovými nástroji (videa, hry a gamifikace, případové studie...)
 • v nutné míře také frontální výuka
 • v rámci online výuky jsou využívány webináře

Hodinová dotace:     2 x 8 hodiny

Cena:                            3 800 Kč/ osoba v prezenční formě

 

(pozn. účastnický poplatek lze hradit z tzv. šablon)

Metodické zázemí:
 • Metodika využívaná v rámci tohoto programu je chráněna ochrannou známkou yourchance®. Jejím filosoficko-teoretickým zázemím je systemický přístup, který umožňuje pracovat s jednotlivci s plným respektem k jejich osobnosti a hodnotovému systému a vůči skupinám využívá principu reflektované a řízené synergie.

Maximální počet účastníků:      12

Garant kurzu:                                           Ing. Kateřina Lichtenberková 

Číslo akreditace MŠMT v prezenční formě: 27462/2019-1-950