Finanční vzdělávání pro učitele SŠ (16 hod.)

Vzdělávací program probíhající prezenční formou a je určený učitelům prvního i druhého stupně ZŠ. Účastníci si osvojí znalosti potřebné ke kvalifikované výuce finanční gramotnosti v rámci ŠVP. Získají doporučení na odbornou literaturu a proberou výukové nástroje, které mohou ve svých hodinách využít. Po absolvování kurzu obdrží účastník certifikát.

Obsah kurzu:

 • Úvod do finančního vzdělávání a základní pojmy, metodická doporučení k výuce
 • Nakupování a placení
 • Hospodaření domácnosti
 • Finanční rezervy a investice
 • Půjčky a dluhová problematika
 • Podnikatelský přístup k finančnímu řízení
 • Fungování trhu a cenová politika 

Průběh kurzu:

 • individuální práce
 • práce v menších a větších skupinách
 • práce s různými výukovými nástroji (videa, hry a gamifikace, případové studie...)
 • v nutné míře také frontální výuka

Hodinová dotace:     2 x 8 hodiny

Cena:                            3 400 Kč/ osoba

(pozn. účastnický poplatek lze hradit z tzv. šablon)

Metodické zázemí:
 • Metodika využívaná v rámci tohoto programu je chráněna ochrannou známkou yourchance®. Jejím filosoficko-teoretickým zázemím je systemický přístup, který umožňuje pracovat s jednotlivcemi s plným respektem k jejich osobnosti a hodnotovému systému a vůči skupinám využívá principu reflektované a řízené synergie.

Maximální počet účastníků:      12

Garant kurzu:                               Ing. Miroslav Škvára

Lektor:                                           Ing. Kateřina Lichtenberková 

Číslo akreditace MŠMT: 25157/2016-1-812Mám zájem o další informace o tomto kurzu

Chci se přihlásit na kurz

závazná přihláška

Termín a místo konání: