Finanční vzdělávání pro učitele SŠ formou webinářů

Učitelům středních škol nabízíme vzdělávací program probíhající formou webinářů (on-line). Účastníci si osvojí znalosti potřebné ke kvalifikované výuce finanční gramotnosti v rámci ŠVP. Získají doporučení na odbornou literaturu a nástroje moderní výuky, které mohou ve svých hodinách využít. Po úspěšném absolvování kurzu účastníci získají certifikát.

Hodinová dotace:             4 x 2 hodiny + 1 hodina závěrečný on-line test

                                             Vy vypsaných termínech v čase od 19:00 - 21:00

Cena:                                  2 700 Kč/ osoba

Obsah kurzu:

  1. Úvod do finančního vzdělávání
  2. Finanční instituce a finanční produkty
  3. Rodinné finance a rozpočet domácnosti
  4. Fungování trhu, ochrana spotřebitele a podnikatelský přístup

Maximální počet účastníků:                              25

Nutné vybavení:                                                   notebook/PC, internet, OS minimálně Windows XP

Odborný garant a hlavní lektor kurzu:            Ing. Kateřina Lichtenberková 

Číslo akreditace MŠMT:  17679/2015-1-597  

Mám zájem o další informace