Projektový den II. stupeň ZŠ

Rozpočti si to! 2st

Projektový den pro žáky pro žáky 6. – 9. tříd přenese čtyřčlenné týmy do života čtyřčlenné rodiny nebo
do role čtyř studentů.

Postavy projektového dne potřebují zajistit základní životní potřeby pro sebe nebo pro rodinu, ale nesmí zapomínat ani na vyšší lidské potřeby.

Postavy prožijí v první části projektového dne měsíc svého dospělého života, v druhé části dne si zkusí prožít celý rok.

A tak, jak by to mělo ideálně fungovat v reálném životě, tvoří si svůj rodinný rozpočet – a rezervy.

V průběhu hry mohou děti plnit také kreativní úkoly, které rozvíjí jejich fantazii, a 
v kterých mohou využívat své silné stránky.

Projektový den prožijí s Rosťou Rozpočtářem, který jim společně s dalšími lektory přiděluje za splněné úkoly zlaté herní mince – Chechtáky. Za Chechtáky si děti mohou nakoupit ve speciálním stánku dárky.

Rozsah: 6 vyučovacích hodin

Cena projektového dne: 180,-Kč* / 1 žák (90,- hradí škola, 90,- hradí donátor yourchance o.p.s.) + drobné ceny pro žáky (30 Kč/žák)