Projektový den I. stupeň ZŠ

Rozpočti si to! 1st

Projektový den pro žáky 4. a 5. tříd přenese děti do světa dospělých.  Týmy, které tvoří 4 žáci různých ročníků, vytvoří dospělou postavu.

Postavy projektového dne potřebují zajistit základní životní potřeby pro sebe nebo pro rodinu, ale nesmí zapomínat ani na vyšší lidské potřeby.

Postavy prožijí v první části projektového dne měsíc svého dospělého života, v druhé části dne si zkusí prožít celý rok.

A tak, jak by to mělo ideálně fungovat v reálném životě, tvoří si svůj rodinný rozpočet – a rezervy.

V průběhu hry mohou děti plnit také kreativní úkoly, které rozvíjí jejich fantazii, a
v kterých mohou využívat své silné stránky.

Projektový den prožijí s Rosťou Rozpočtářem, který jim společně s dalšími lektory přiděluje za splněné úkoly zlaté herní mince – Chechtáky. Za Chechtáky si děti mohou nakoupit ve speciálním stánku dárky.

Rozsah: 5 vyučovacích hodin

Cena projektového dne: 120,-Kč* / 1 žák (60,- hradí škola, 60,- hradí donátor yourchance o.p.s.) + drobné ceny pro žáky (30 Kč/žák)