Projektový den SŠ

Rozpočti si to! Prima život

Tento projektový den pro střední školy vychází z knihy Prima život (Ing. Gabriela Křivánková, Jana Merunková, Ing. Kateřina Lichtenberková) a z pojetí tzv. Cashflow kvadrantu (R. Kiyosaki).

Čtyřčlenné (pětičlenné) týmy - jako postava dospělého po ukončení střední školy -
si vybírají na základě svých životních hodnot své životní cíle a oblasti pracovního života.  Na základě tohoto výběru procházejí personálním pohovorem s kariérním poradcem nebo komunikují jako začínající podnikatelé s investorem.

Postava si potřebuje zajistit základní životní potřeby, ale nesmí zapomínat ani na lidské potřeby vyšší. Vytváří si svůj rodinný rozpočet – a tvoří rezervy.

To vše v souladu s tím, jakou si zvolila životní prioritu.

Stejně jako u základních škol mohou studenti v průběhu hry plnit kreativní úkoly, které rozvíjí jejich fantazii, a ve kterých mohou využívat své silné stránky.

Navíc s herním poradcem (Guru) mohou bystřit svůj důvtip při řešení logických hádanek.

Rozsah: 6-8 vyučovacích hodin

Cena projektového dne: 200,- Kč* / 1 žák (120,- Kč hradí škola, 80,- Kč hradí donátor yourchance o.p.s.)