Projektový den

Projektový den je zajímavá forma, jak zážitkovým způsobem vštípit žákům základní principy finanční gramotnosti. 

V rámci jednoho školního dne se žáci hravou formou seznámí s oblastí rozpočtu domácnosti, s hodnotou peněz a s principem tvorby finančních rezerv. 

Pro střední školy je navíc přidána i problematika světa práce a další oblasti, které musí dospělý člověk v životě řešit.

Projektový den pro I. stupeň ZŠ

Projektový den pro I. stupeň ZŠ

Celodopolední hra, která učí žáky, co vše tvoří osobní či domácí rozpočet.
Projektový den pro II. stupeň ZŠ

Projektový den pro II. stupeň ZŠ

Celodopolední hra, která učí žáky, co vše tvoří osobní či domácí rozpočet.
Projektový den pro SŠ

Projektový den pro SŠ

Celodopolední hra, která učí žáky, co vše tvoří osobní či domácí rozpočet.