Přednášky a workshopy

Přednášíme na školách po celé republice, ročně naše akce navštíví průměrně 1500 žáků. Mezi naše hlavní témata patří hospodaření s penězi, domácí rozpočet, správné a odpovědné zadlužování, znalost finančních produktů. Umíme ušít přednášku na míru dle dohody s danou školou. Zajišťujeme setkání s odborníky, pořádáme workshopy vedené lektorem, organizujeme setkání s podnikateli.

Doporučená délka přednášky: 1,5 hodiny (tj. dvě vyučující hodiny)

Doporučený počet účastníků na lektora: dvě třídy

Po dohodě můžeme zajistit souběžně dvě přednášky (se dvěma lektory) nebo dvě postupně. Taktéž připravíme přednášky i na jiná, nežli uvedená témata.

Přednášky jsou pro školy zdarma.

Témata pro ZŠ

 1. Úvod do finanční gramotnosti
 2. Zdravé finanční návyky
 3. Rodinný rozpočet
 4. Práce s informacemi
 5. Sny a cíle – plánování úspěšného života
 6. Co chci dělat, až budu dospělý
 7. Podnikání a podnikavost

Témata pro SŠ

 1. Zdravé finanční návyky
 2. Dlouhodobý finanční plán a domácí rozpočet
 3. Pasti dnešní doby (dluhová problematika)
 4. Základy finančních produktů
 5. Investice
 6. Ochrana spotřebitele
 7. Sny a cíle – plánování úspěšného života
 8. Já za pět let
 9. Práce s informacemi

Přednášky odborníků z praxe:

Dokážeme pro Vás zajistit též přednášku odborníka z praxe nebo účast úspěšného podnikatele, který se s dětmi podělí o svůj příběh.

 

Metodický workshop

Cílem workshopu je zahájení spolupráce při aktualizaci metodiky výuky, která zahrne nebo zvýrazní téma finanční gramotnost. Tento Metodický workshop je prvním krokem k získání certifikátu Finančně gramotná škola.

V průběhu workshopu se zabýváme způsoby výuky a konkrétními tématy finanční gramotnosti. Podporujeme ji jako důležité téma a součást společenské poptávky, jejíž význam roste. Věříme, že by se mohlo stát s Vaší pomocí ještě významnější součástí kompetencí žáků školy.

Celý workshop vyvrcholí ukotvením finanční gramotnosti do Vaší školní metodiky, pro jejíž obohacení Vám můžeme poskytnout moderní výukové nástroje.

Naši efektivní spolupráci během workshopu podpoří, když se před ním seznámíte s portálem Finanční gramotnost do škol na adrese www.fgdoskol.cz.

Doba trvání půldenního Metodického workshopu jsou čtyři hodiny, do 14 dnů následuje dvouhodinová tvorba metodiky.

Druhou možností je celodenní Metodický workshop, kdy je ve stejný den realizována i tvorba metodiky.