Projektový den ZŠ 4 x 2 hodiny

Učitelům základních škol nabízíme vzdělávací program probíhající formou webinářů (on-line). Účastníci si osvojí znalosti potřebné ke kvalifikované výuce finanční gramotnosti v rámci ŠVP. Získají doporučení na odbornou literaturu a nástroje moderní výuky, které mohou ve svých hodinách využít. Po úspěšném absolvování kurzu účastníci získají certifikát.

Hodinová dotace:                   4 x 2 hodiny + 1 hodina závěrečný on-line test

                                                 Ve vypsaných termínech v čase od 19:00 - 21:00

Cena:                                        2 700 Kč/ osoba

Obsah kurzu:

 1. Úvod do finančního vzdělávání
 2. Finanční instituce a finanční produkty
 3. Rodinné finance a rozpočet domácnosti
 4. Fungování trhu, ochrana spotřebitele a podnikatelský přístup

Maximální počet účastníků:     25

Nutné vybavení:                       notebook/PC, internet, OS minimálně Windows XP, MS Word, 

                                                  Excel a PowerPoint 

Lektoři:                                      Ing. Kateřina Lichtenberková a Ing. Miroslav Škvára 

Číslo akreditace MŠMT:           17679/2015-1-597

Projektový den ZŠ 2 x 8 hodin

Vzdělávací program probíhající prezenční formou a je určený učitelům prvního i druhého stupně ZŠ. Účastníci si osvojí znalosti potřebné ke kvalifikované výuce finanční gramotnosti v rámci ŠVP. Získají doporučení na odbornou literaturu a proberou případové studie, které mohou ve svých hodinách využít. Po absolvování kurzu obdrží účastník certifikát.

Hodinová dotace:                    2 x 8 hodiny

Místo konání:                            Washingtonova 25, Praha 1

Cena:                                        3 400 Kč*/ osoba 

Obsah kurzu:

 • Úvod do finančního vzdělávání a základní pojmy, metodická doporučení k výuce
 • Peníze, hotovostní a bezhotovostní platební styk, finanční trh
 • Rodinné finance a jejich řízení
 • Podnikatelský přístup k finančnímu řízení
 • Fungování trhu a cenová politika 

Průběh kurzu:

 • individuální práce
 • práce v menších a větších skupinách
 • práce s případovými studiemi a simulacemi
 • v nutné míře také frontální výuka
Metodické zázemí:

Metodika využívaná v rámci tohoto programu je chráněna ochrannou známkou yourchance®. Jejím filosoficko-teoretickým zázemím je systemický přístup, který umožňuje pracovat s jednotlivcemi s plným respektem k jejich osobnosti a hodnotovému systému a vůči skupinám využívá principu reflektované a řízené synergie.

Maximální počet účastníků:      12

Garant kurzu:                             Ing. Miroslav Škvára

Lektor:                                        Ing. Kateřina Lichtenberková 

Číslo akreditace MŠMT:            25157/2016-1-812

* Na tento akreditovaný kurz lze čerpat peníze se šablony EU Peníze školám - VI/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků ZŠ.

Mám zájem o další informace