Akreditované kurzy v rámci DVPP

Kurzy se v zabývají kompletním obsahem FG, výukovými nástroji, kterými lze tento obsah předat žákům. Přehled nabízených kurzů naleznete zde.

Finanční vzdělávání pro učitele ZŠ

Finanční vzdělávání pro učitele ZŠ

4 x 2 hodiny; kurz probíhající formou on-line webinářů
Finanční vzdělávání pro učitele ZŠ

Finanční vzdělávání pro učitele ZŠ

2 x 8 hodin; kurz probíhající prezenční formou
Finanční vzdělávání pro učitele SŠ

Finanční vzdělávání pro učitele SŠ

4 x 2 hodiny; kurz probíhající formou on-line webinářů
Finanční vzdělávání pro učitele SŠ

Finanční vzdělávání pro učitele SŠ

2 x 8 hodin; kurzy probíhající prezenční formou
Rozvoj podnikavosti pro učitele gymnázií, SOŠ a SOU

Rozvoj podnikavosti pro učitele gymnázií, SOŠ a SOU

2 x 8 hodin; se zaměřením na Design Thinking