Finanční vzdělávání s pomocí moderní výukové aplikace FINLY

Aplikace Finly umožňuje sestavení vlastního finančního plánu a domácího rozpočtu a zároveň umožňuje vzdělávání v jednotlivých oblastech finanční gramotnosti. Účastníci se tak rozvinou v oblasti financí na svých vlastních konkrétních datech a finanční vzdělávání je přiblíženo jejich skutečné realitě.

Vzdělávání probíhá za účasti lektora, který účastníky postupně provede jednotlivými částmi aplikace a dá jim odpovědi na jejich otázky.

Velkou přidanou hodnotou využití tohoto nástroje je fakt, že si každý účastník semináře odnese kromě nových znalostí také svůj vlastní stálý přístup do aplikace Finly, kde může i nadále pracovat se svým finančním plánem.

 

Pro UČITELE

Aplikaci Finly využíváme při vzdělávání učitelů, zejména je součástí našich kurzů DVPP pro učitele ZŠ i SŠ. Pokud se chce škola zaměřit na finanční vzdělávání svých učitelů po obsahové stránce, je možné uspořádat také uzavřený workshop pro učitele školy v rámci certifikace Finančně gramotná škola nebo samostatně.

Provozovatel aplikace, P&G Management Invest s.r.o., nám poskytuje tuto aplikaci pro učitele ZDARMA jako součást své společenské odpovědnosti (CSR).

 

Pro FIRMY

Seminář s aplikací Finly je jednou z variant firemního finančního vzdělávání. Při jeho realizaci využíváme metodiku Finly, které je popsána na stránkách www.finly.cz.