Poslání

Věříme, že je důležité, aby lidé chápali přímou souvislost mezi osobními hodnotami, cíli, pracovní etikou a zdravými finančními návyky. Jen pokud jsou tyto oblasti v souladu, lze dosáhnout osobní prosperity.

Věříme, že jsme schopni inspirovat a metodicky podpořit rodiče a učitele ZŠ a SŠ, aby to své děti a žáky naučili, a společně jsme tak dali dobrý základ tomu, že mladá generace bude finančně gramotná.

Pracujeme s klíčovými cílovými skupinami, kterými jsou:

Školy a učitelé

  • Pomáháme vytvářet finančně gramotné školy na systémové i individuální úrovni prostřednictvím rozvíjení učitelů a metodické pomoci při zavádění principů finanční gramotnosti do školy.

Mladá generace

  • Učíme principy zdravých finančních návyků děti všech věkových skupin a mladé dospělé.

Rodiče

  • Pomáháme rodičům rozvíjet finančních gramotnost svých dětí.

Příslušné státní instituce

  • Ovlivňujeme systém finančního vzdělávání (nejen) na českých školách.