Smysl a cíle projektu

Vytváříme takové prostředí, které umožní rozvoj finančně gramotné mladé generace a chceme proto:

  • Metodicky podpořit a zatraktivnit výuku finanční gramotnosti na ZŠ a SŠ.
  • Postavit výukové materiály na prakticky využitelných informacích a zkušenostech.
  • Poskytnout ucelené informace k tématu finanční gramotnosti v takové formě, která bude snadno využitelná při výuce na ZŠ a SŠ.
  • Vytvořit a poskytnout zajímavé pomůcky podporující interaktivní přístup k výuce.
  • Umožnit sdílení zkušeností odborníků z praxe.
  • Podílet se na prevenci předlužení rodin v ČR.