Finanční gramotnost do škol

Reference

Jsme hrdí na poskytnuté reference a proto je uvádíme níže a některé i na Facebooku zde.

Řekli také o yourchance

“Máme zájem na tom, aby dorůstající generace měla zdravé finanční návyky. Je třeba chápat rizika související se zadlužováním i rozpoznávat kvalitní investiční příležitosti. Proto rádi podporujeme projekty yourchance - výuku finanční gramotnosti na školách i v dětských domovech.”

David Macek, ředitel Nadace DRFG


„Yourchance dělá smysluplné projekty, které pomáhají mladým lidem zorientovat se v současném světě, osamostatnit se a realizovat. Povzbuzuje mladé lidi a ukazuje jim cesty, jak se umět o sebe postarat. A to vše na základě myšlenky, že každý bez rozdílu má dostat svou šanci na život bez dluhů a s odpovídajícím pracovním uplatněním.“

Lenka Vokáčová, HR Business Partner, ManpowerGroup


„Řadu let sleduji aktivity yourchance. Obdivuji smělost a důvtip jejích zakladatelek. Příběhy svěřenců integračního programu Začni správně mne opakovaně dojaly. Zároveň mám velkou radost z toho, jaké úsilí yourchance soustavně vyvíjí, aby poskytla mladé generaci možnosti a nástroje, jak rozvíjet finanční gramotnost a podnikavost. Yourchance tak jde proti proudu a toho si cením.“

Petr Vomastek, podnikatel


"Jsem hrdou patronkou yourchance. Vztah mezi jejími zakladatelkami a mnou je založený na vzájemné důvěře. Ráda podporuji aktivity, které přispívají ke zlepšení kvality života lidí kolem nás. Projekty yourchance mají široký záběr a jsou různým způsobem orientované na budování osobní prosperity. Vždycky jsem chtěla pomáhat a dělit se o to, co jsem od svých rodičů dostala já. Osobně vnímám jako velmi důležité, aby mladí lidé chápali, že úspěch v čemkoliv je možný, když je člověk ochoten udělat vše, co je třeba. Talent je jen malým střípkem v celé mozaice. To klíčové jsou věci jako píle, houževnatost, vytrvalost a touha dosáhnout svého cíle. A na nás je, aby tyto principy a zákonitosti měli možnost poznat".

Markéta Fassati (roz. Mátlová)
sopranistka a designerka, patronka yourchance


Milá  paní  Jano,

chtěla bych Vám i Vašemu týmu ještě jednou poděkovat za úžasnou akci minulou středu v Olomouci na téma finanční gramotnost a podnikavost ve školách. Byly jste s kolegyněmi doslova balzámem na moji mysl i duši:-) Prostudovala jsem si web i knihy, které jsme dostali, je to BOMBA! Už teď se těším, jak oaktivitách yourchance promluvím s pedagogy a vedením škol u nás v regionu MAS MORAVSKÉ BRÁNY. Propojení vidím i u svého podnikatelského záměru  "Muchlinka - dětská hračka s příběhem". Velmi jste mě s kolegyněmi nainspirovaly a namotivovaly k další práci s dětmi. 

VY TO DĚLÁTE OPRAVDU SKVĚLE!

Přeji všem do yourchance pohodu, energii a báječné nápady!

Petra Kamelandrová


Dobrý den,

děkujeme  i  my za projektový den,  žáci byli  velmi  spokojeni  i  s navazující přednáškou,  která byla  super.

Těšíme se na spolupráci i příští rok!

 S  pozdravem

 Hynek Velc, ZŠ Tupolevka


Dobrý  den,

rád bych Vám velice poděkoval za skvěle provedené  projektové dny, žáci i kolegové byli nadšeni.

Milan Chylík, ředitel  školy, Integrovaná  střední  škola  automobilní Brno, příspěvková organizace


Pěkné ráno Radku,

dovolte mi poděkovat Vám i celému Vašemu týmu za projektový den, který jste připravili pro naše studenty. Když jsme s kolegy pozorovali průběh celého dne, studenti vypadali nadšení, zapálení pro téma i aktivní. O přestávkách nám popisovali, jaký projekt vymysleli, jak proběhl jejich pohovor s kariérním poradcem i investorem. 

Druhý den potom kolegům popisovali, že projektový den byl super, že se dozvěděli hodně o sobě, ale také zajímavé informace. Nejvíce se jim líbil pohovor s kariérovým poradcem a s investorem.

Velmi pozitivně hodnotili způsob rozřazování do skupin, že mohli spolupracovat, být aktivní a na závěr prezentovat své projekty před porotou.

Dobře se jim s Vašim týmem spolupracovalo. 

Ing.  Sylvie Schmiedová, Eko Gymnázium Brno


Život a finance - SOU a SOŠ SČMSD, s.r.o., Znojmo

Naše škola se připojila k celosvětové události GMW a v rámci této akce jsme uspořádali přednášku na téma: „Náš digitální svět aneb Finance pod kontrolou,“ která se uskutečnila dne 12. 3. 2018 v prostorách školy.

Naše škola SOU a SOŠ SČMSD, s.r.o., Znojmo se připojila k celosvětové události GMW a v rámci této akce jsme uspořádali přednášku na téma: „Náš digitální svět aneb Finance pod kontrolou,“ která se uskutečnila dne 12. 3. 2018 v prostorách školy. Celou přednáškou nás provázel Ing. Radoslav Režňák, MBA, erudovaný lektor nadace yourchance, o. p. s. v oblasti financí.

Stěžejními body přednášky bylo finanční plánování, ochrana osobních financí a kryptoměna.

Přednášející se snažil dialogovou formou přiblížit účastníkům svět financí, zorientovat je ve finančním hospodaření a možnostech investování. Byl zde i prostor pro aktivní zapojení účastníků do průběhu přednášky, zejména při tématu osobních financí a majetku. Svoje zkušenosti účastníci přednášky nastínili při zmínce pojmu – klamavá reklama.

Při posledním bodu přednášky – Kryptoměna, ožili a zbystřili technicky založení jedinci, dokonce se našli i v této oblasti ti, co již měli nějakou zkušenost s digitální měnou. Pro ostatní to byl výlet do budoucnosti, ale všichni jsme si uvědomili, že svět financí se podvoluje digitalizaci a technika jde neustále dopředu.

Přednáška Ing. Režňáka měla dynamiku, nápaditost, vše bylo vysvětlováno na příbězích ze života, měla interaktivně-dialogovou formu s prostorem pro aktivní zapojení účastníků.

Účastníci pochopili, že finančně gramotný je člověk, pokud má finanční znalosti, dovednosti, zdravý postoj k finančním otázkám a zodpovědné finanční rozhodování. Svoje peníze bychom neměli zbytečně utrácet, nicméně to, jak s nimi naložíme, je jen a jen naše volba.

Doufejme, že tato přednáška přispěje k našemu správnému finančnímu rozhodování a efektivnímu hospodaření s našimi financemi.

Celá aktivita proběhla v rámci projektu KaPoDaV - Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211). Tento projekt je spolufinancován EU, SR ČR a JMK. Příjemcem je Jihomoravský kraj.


Dne 16. 3. 2018 měli možnost žáci 4. a 5. ročníku ZŠ Bosonohy setkat se s panem inženýrem Radoslavem Režňákem, ze společnosti yourchance, který přijel s dětmi podiskutovat na téma finanční gramotnost.
Vysvětlil jim základy finanční gramotnosti, to, jak mohou hospodařit s penězi, co dělat pro to, aby si člověk mohl v životě plnit své cíle, na co si dát ve světě financí pozor, seznámil je také s novými pojmy jako jsou kryptoměna a bitcoin.

Děti se po celou dobu aktivně zapojovaly do diskuse a bylo vidět,že je toto téma s panem inženýrem zajímá a velmi baví. Po skončení tento program velmi kladně hodnotily a říkaly, že už teď se těší na jeho pokračování. Sama jsem byla překvapená z jejich vědomostí a aktivního přístupu.
Těším se na další takové společné akce!

Článek na našich webových stránkách naleznete zde.

Mgr. Eva Klailová, tř. uč. 5.ročník, ZŠ Bosonohy


Foto vnitřní výzdoby školy - SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov


Co napsal tým Andílci s rohama v rámci soutěže Rozpočti si to! ke knize Prima život aneb Kniha, kterou si píšete sami (Autorky: Ing. Gabriela Křivánková, Jana Merunková, Ing. Kateřina Lichtenberková)
 
Po přečtení této knihy jsem si uvědomil, že si svůj život můžu naplánovat podle svých vlastních představ. Samozřejmě je nutné počítat i s překážkami, které mě určitě potkají při uskutečňování svých cílů. Důležité je nevzdávat se, ale také se ne bezhlavě hrnout do všeho. Kniha obsahuje řadu zajímavých návodů, jak do života. Život, to je zdraví, práce, finance, rodina, osobní rozvoj.
Autorkám se podařilo zajímavou formou dát návod, motivovat mladé lidi, jak se starat o svůj život, profesi, finance. Domnívám se, že je inspirací i pro čtenáře, kteří mají dospívání už dávno za sebou.