Naše recenze knih

V této sekci naleznete recenze knih našich lektorů.


NÁZEV KNIHY: Desatero boháče

Podtitul: Jak peníze vydělat, řídit, spravovat a rozmnožovat

Autor: Marcela Hrubošová

Nakladatelství: Grada

Recenzent: Dr. Ing. František Klufa, yourchance o.p.s.

Kniha Desatero boháče má ambici naučit, jak vydělat peníze, jak je řídit, spravovat a rozmnožovat. Její autorka na finance pohlíží jako na záležitost celé rodiny. V každé kapitole se čtenáři seznámí s návyky bohatých lidí, s jejich zkušenostmi a chováním, které samo o sobě generuje další bohatství. Mnoho z nás sní o bohatém životě, přesněji řečeno o šťastném a naplněném životě. Nejde však jen o hmotný majetek, ale o štěstí a spokojenost, o vyváženost života. K tomu nás kniha dovede ve svých deseti kapitolách, které jsou již svým pojmenováním návodné. Dozvíte se například, že boháč má pozitivní vztah k penězům, že zná svůj užitek pro ostatní, že boháč své peníze řídí a rozděluje, nežije svůj život na dluh nebo že prostě věří v sám sebe a je vždy otevřený novým výzvám. Každá z kapitol má úvodní část, pasáž vzdělávací a je ukončena tipy, které vedou k sebeuvědomění a kapitolu shrnují. Témata doplňuje hezká grafika, kniha se příjemně čte.

V závěru autorka krátce shrnuje všechny zásady bohatých lidí – jejich „desatero“. Knížka je jasná, přehledná a přináší konkrétní rady, jak se učit chování boháčů, lidí, kteří prožívají spokojený život. Jasně definuje, že boháč není jen majetný člověk, ale hlavně osoba, která žije šťastný a spokojený život, k němuž vedou právě v knize uváděná pravidla. Tímto dobře naplňuje svou ambici – naučit celou rodinu, jak vydělat, řídit, spravovat a rozmnožovat své finance.

NÁZEV KNIHY: Utečte z krysího závodu

Podtitul: Nauč se, jak peníze pracují a staň se bohatým dítětem

Autor: Robert Kiyosaki

Nakladatelství: PRAGMA

Recenzent: Mgr. Aleš Zástěra, yourchance o.p.s.

Tato kniha je jakýmsi stručným komiksovým vyjádřením podstaty knihy „Bohatý táta, chudý táta“ od R. Kiyosakiho. Hlavními hrdiny komiksu jsou želva Tim, myšák Red a myška Tina.

Příběh v první části začíná v zábavním parku, kde tři kamarádi chtějí jít na horskou dráhu. Tim ale nemá peníze na zaplacení, vyčítá si, že je stále bez peněz a rozhodne se, že si najde nějakou práci. O Redovi si myslí, že musí hodně vydělávat a vyzvídá, jakou že má práci. Red se Timovi snaží vysvětlit, že pouze v zaměstnání se zbohatnout nedá. Je třeba mít také finanční inteligenci a chápat, jak peníze fungují a pracují pro nás a ne naopak.

V druhé části Red začně Timovi vyprávět o knize „Bohatý táta, chudý táta“, která je určena především pro dospělé čtenáře. Hlavní hrdinou autobiografické knihy je malý Robert (budoucí autor této knihy), který se svým kamarádem Mikem osloví jeho otce podnikatele, aby je naučil vydělávat peníze stehně tak, jako to umí on. Mikův otec jim slíbí, že je vše naučí pod podmínkou, že budou pro něj pracovat – uklízet v jeho obchodě. Výuka neprobíhá formou přednášek, ale skrze různé životní zkušenosti.

Třetí část začíná Robertovým rozčarováním ze zjištění, že prací v obchodě či jiném zaměstnání se zbohatnout nedá. Chlapci jsou nuceni se začít rozhlížet po jiných příležitostech, jak dosáhnout finanční nezávislosti. Dostanou nápad, že budou za drobnou úplatu půjčovat neprodané komiksy spolužákům.

Ve čtvrté části se děj přesouvá zpět ke třem zvířecím kamarádům. Red popisuje svoji cestu k prvnímu výdělku z podnikání. Vypráví příběh o rozvážení novin, k čemuž využil i své kamarády, kteří mu pomáhali a vydělali si své první peníze. Při svém podnikání sebe i čtenáře seznamuje s pojmy, jako jsou příjmy, výdaje, aktiva, pasiva, cashflow apod. Společným jmenovatelem je pochopení podstaty krysího závodu, kdy zaměstnanec stále usiluje o vyšší příjem a následně s tím navyšuje také své výdaje.

V závěrečné páté části Red vysvětluje Timovi, jak naložit s uspořenými penězi. Nejlepší variantou se jeví kupování aktiv, která přináší trvalý příjem. Tim se rozhodne hledat vhodné příležitosti, jak rozjet své vlastní podnikání. Podaří se mu to se zmrzlinovým stánkem v zábavním parku, dokonce má i pár zaměstnanců, když zrovna sám nemůže prodávat.

Kniha je určena spíše pro žáky 2. stupně ZŠ, lze ji snadno přečíst, má jen 72 komiksových stran a je rozdělena do pěti částí.

Zábavnou formou seznamuje se základy k vydělávání peněz vytvářením aktiv, která generují pasivní příjem. Čtenáři se na konkrétních příkladech naučí přemýšlet jako podnikatel a vyhledávat vhodné příležitosti k podnikání.

 

NÁZEV KNIHY: Chytré pohádky z městské zahrádky

Podtitul: Zvířátka ve světě financí

Autor: Eva a Michal Skořepovi

Nakladatelství: GRADA

Ilustrace: Eva del Risco Koupová

Recenzent: Hana Vančurová, yourchance o.p.s.

Knížka obsahuje 8 poutavých příběhů zvířátek, která žijí ve městě a pozorují svět lidí kolem. Ponořte se spolu se starostlivým kocourkem, parádivou strakou, mlsnými myškami, pejskem a dalšími zvířátky do tajů financí a poznejte zábavnou formou např. různé funkce peněz, služby bankomatu, formy placení, význam úspor a péče o majetek. Pohádky nabízí pobavení a poučení těm nejmenším, ale i dospělým. Vždyť kdo by nechtěl vědět, jak to vypadá uvnitř bankomatu! Moucha Blanka to prozkoumala a v jednom z příběhů vypráví své zážitky. Knížka je doplněna tematickými pestrými ilustracemi, které se budou dětem určitě líbit.

Jednotlivé příběhy lze číst samostatně, dějově na sebe nenavazují, což umožňuje použití pohádek např. ve výuce daného tématu ve škole. Celá knížka je propojena časovou linkou čtyř ročních období, což jí dodává na ucelenosti. Za každou pohádkou následují otázky, které přímo vybízí děti k diskuzi s dospělákem a zjišťování, jak to chodí ve skutečném světě. Podle mého názoru jde o velmi zdařilou publikaci, která dokáže přiblížit složitou problematiku financí dětem předškolního a mladšího školního věku.

 

NÁZEV KNIHY: Chytré pohádky z lesní mýtinky

Podtitul: Zvířátka ve světě ekonomie

Autor: Eva a Michal Skořepovi

Nakladatelství: GRADA

Ilustrace: Eva del Risco Koupová

Recenzent: Hana Vančurová, yourchance o.p.s.

Zvířátka z lesní mýtinky u vykotlaného dubu vypráví své příběhy, jak společně žijí a představují tak čtenářům základní ekonomické zákonitosti, které platí i v běžném životě. Hned v prvním příběhu starostlivý jelen vysvětluje, proč nekrást, vážit si jeden druhého a být k sobě navzájem slušní. Další tři příběhy se věnují vlastnictví, hmotnému i duševnímu, a z něj vyplývajícím právům a povinnostem. Dále v knížce najdeme příběhy zaměřené na pracovní návyky. Na příkladu mraveniště se čtenáři dozví, proč je dobré si práci rozdělit, nebo s bratry Bobrovými nahlédnou do tajů podnikání a zjistí, jak rozjet svou vlastní firmu. Nechybí ani další zajímavé téma, a to jak se vypořádat s nástrahami reklamy. V závěru knížky však lišák Viktor zjistí, že práce a peníze nejsou všechno. V životě jsou totiž důležité i jiné věci. A které? To už nebudu prozrazovat.

Stejně jako Chytré pohádky z městské zahrádky lze jednotlivé příběhy číst samostatně a použít je tak např. ve výuce daného tématu ve škole. Celá knížka je pak propojena časovou linkou čtyř ročních období a vypravěčkou – moudrou sovou. Knížka je plná veselých ilustrací, které se dětem budou líbit. Za každým příběhem jsou připojeny otázky a úkoly, které vybízejí, aby si malí čtenáři o daném tématu popovídali s dospěláky a nalezli souvislosti ve skutečném životě. Knížka dokáže dětem předškolního a mladšího školního věku hravou a zábavnou formou přiblížit svět ekonomie.

 

NÁZEV KNIHY: Finanční gramotnost pro 1. stupeň ZŠ

Podtitul: O penězích a hospodaření

Autor: Eva Skořepová

Nakladatelství: Fragment

Recenzent: Hana Vančurová, yourchance o.p.s.

Učebnice finanční gramotnosti obsahuje výklad a také spoustu cvičení, úkolů a otázek k diskuzi ze světa peněz a hospodaření. Obsahuje 9 témat (Naše rodina, Výměnný obchod a platidla, Nakupování, Reklama a reklamace, Zaměstnání a podnikání, Hotovostní platební styk, Bezhotovostní platební styk, Moje peníze a Návštěva v bance) a závěrečný kvíz. Témata jsou zpracována v souladu se Strategií finanční gramotnosti pro 1. stupeň ZŠ v podobě z roku 2007.

Celou knížkou provází osmiletá Kačka se svou rodinou a srozumitelnou formou seznamuje žáky s tím, jak to chodí u nich doma. Žáci si tak všechno snadno představí, dobře zapamatují a učení je bude bavit. Naučí se správně používat peníze a jak s nimi zodpovědně hospodařit. Učebnice slouží jako výborná pomůcka pro pedagogy do výuky pro 1. - 3. třídu ZŠ.