Naše projektové hodnoty

  • Nezávislost - v rámci našich aktivit nepropagujeme žádné konkrétní produkty finančních institucí, provozujeme vedlejší komerční činnost, která nám umožní částečné samofinancování projektu
  • Otevřenost - jsme otevření různým směrům chápání finančního vzdělávání a odkazujeme i na další zdroje
  • Odbornost - součástí projektového týmu jsou kvalitní odborníci na výuku i systémové změny v oblasti finanční gramotnosti
  • Inovativnost - využíváme moderní technologie pro řízení i obsahovou část projektu, podporujeme interaktivní formy výuky

Poslání projektu

Pracujeme s klíčovými cílovými skupinami, kterými jsou:

  • Školy a učitelé: Pomáháme vytvářet finančně gramotné školy na systémové i individuální úrovni prostřednictvím rozvíjení učitelů a metodické pomoci při zavádění principů finanční gramotnosti do školy.
  • Žáci: Učíme principy zdravých finančních návyků děti všech věkových skupin a mladé dospělé.
  • Rodiče: Pomáháme rodičům rozvíjet finančních gramotnost svých dětí.
  • Příslušné státní instituce: Ovlivňujeme systém finančního vzdělávání (nejen) na českých školách.